IT-organisatie

De rol van de ICT-organisatie is sterk aan verandering onderhevig. Jarenlang heeft de ICT-afdeling met alle goede bedoelingen diensten geleverd aan de business zonder zich de vraag te stellen of de business het wel nodig had en of de diensten wel op de juiste wijze aansloten op de behoefte. Dat is mede door de komst van SaaS applicaties en cloud oplossingen veranderd. De business of de gebruiker heeft een vraag, zet deze vraag intern en extern uit en wacht op de juiste aanbieding. We zien een verschuiving van aanbod naar vraag. Dit vraagt ook wat van jouw ICT-organisatie: een andere inrichting, andere competenties, andere functies en rollen.

Wie is regievoerder? Wat wil de business? Welke eisen worden er vanuit jouw business gesteld aan de output die ICT levert? Zo maar enkele vragen waaruit blijkt dat de IT-organisatie dichter op de business moet kruipen. En wellicht bestaande werkwijzen los moet laten om niet alleen te leveren wat er is, maar vooral om te leveren wat er wordt gevraagd.

Wij richten ons op jouw businessvraagstukken en helpen je graag met de inrichting van jouw ICT-organisatie, zodat de mogelijkheden van de ICT van vandaag de dag je niet overvallen in 2025.

"De IT-dienstverlening van Bol biedt ondersteuning bij het nemen van belangrijke, strategische IT-beslissingen." Roy Verbroekken Partner

De IT-organisatie

Boardroom trusted IT advisor

Niet ieder directielid heeft een IT-achtergrond, terwijl de impact die IT kan hebben op een organisatie groot kan zijn. In dat soort gevallen is het handig om als directie of management iemand naast je te hebben staan en ondersteuning kan bieden bij het nemen van strategische IT-beslissingen. De IT-adviseurs van Bol worden regelmatig gevraagd deze klankbordrol voor directies en management te vervullen. Soms alleen  bij grotere vraagstukken, soms door een periodiek overleg waarbij lopende zaken worden doorgesproken.

Onze mensen hebben wel 20 jaar ervaring op het gebied van IT advies en IT audit. Hierdoor kunnen we ingewikkelde IT vraagstukken begrijpelijk en concreet maken, bijvoorbeeld door risico’s en alternatieven inzichtelijk in kaart te brengen. Hierdoor is zorgvuldige besluitvorming rondom IT vraagstukken beter mogelijk.

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

Deze bedrijven gingen je voor:

Software

Pakket- en leverancierselectie

In veel organisaties is IT-software een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering. Wanneer een dergelijke kernapplicatie aan vervanging toe is, brengt dit vele uitdagingen met zich mee. Binnen de meeste organisaties komen deze trajecten namelijk niet vaak voor.

Bol Adviseurs heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van het management bij het maken van zorgvuldige en weloverwogen keuzes en de uitvoering van implementaties. Voordat overgegaan wordt op het selecteren van een pakket en leverancier worden de eisen en wensen nauwkeurig in kaart gebracht middels een zogenoemde MoSCoW-analyse. Deze analyse dient vervolgens als basis voor het gehele selectieproces. Hierbij hanteren wij onderstaande fasering:

Tijdens het selectieproces wordt voortdurend de ‘fit’ bepaald met de strategische doelstellingen, de bedrijfsprocessen, het personeel, de interne beheersing en de kostenstructuur. Op deze manier waarborgen we dat de uiteindelijk gekozen applicatie aansluit bij de gehele organisatie. Met de selectie van een nieuwe applicatie en leverancier houdt het vraagstuk meestal niet op; ook de implementatie ervan kan namelijk een flinke uitdaging zijn. De IT-adviseurs bieden ook ondersteuning tijdens het implementatietraject, waardoor de overgang naar de nieuwe applicatie zo soepel mogelijk verloopt.

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

Deze bedrijven gingen je voor: