Loket.nl

Heb je vragen over je online salaris-administratie? Neem contact op met Bol HRM

Overige Online Tools

Heb je technische ondersteuning nodig? Neem contact op met de helpdesk

Start online Supportsessie

Stel je vraag aan onze helpdesk

Door het formulier hiernaast in te vullen kun je je vraag aan één van onze supportmedewerkers voorleggen. Geef aan op welke van onze online applicaties je vraag betrekking heeft. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.