Nieuws & Blogs

Aandelen overdragen aan je kind: hoe werkt dat?

|
Aandelen overdragen aan je kind: hoe werkt dat?

Ooit komt het moment dat je het familiebedrijf gaat overdragen en je welverdiend met pensioen gaat. Nemen je kinderen het bedrijf over? Dan dien je te beslissen op welke manier je jouw aandelen aan hen gaat overdragen.

Bij het overdragen van de aandelen van je bedrijf zijn in ieder geval de volgende vragen belangrijk:

  1. Hoe dient in geval van meerdere bv's de holdingsstructuur eruit te zien?
  2. Welke deel van de aandelen ga je verkopen en welk deel ga je schenken?
  3. Hoe houden we de belastingdruk zo laag mogelijk?

 

1. Aandelen overdragen bij meerdere bv's

Bestaat je familiebedrijf uit meerdere bv’s, dan dient de holdingstructuur op orde te zijn om de aandelen goed over te kunnen dragen. Ook moet de waarde van je aandelen worden bepaald en vastgelegd in een waarderingsrapport dat door de fiscus moet worden goedgekeurd.

 

2. Aandelen overdragen of aandelen schenken aan kind?

Of en hoeveel aandelen je gaat schenken aan je kinderen is afhankelijk van je eigen vermogensplanning. Wat heb je financieel nodig nadat je met pensioen bent gegaan? Pas als je daar een duidelijk beeld over hebt, kun je bepalen hoe hoog de schenking aan je kinderen kan zijn. Ook bepaal je samen met hen of aandelen worden overgedragen waarbij de koopsom schuldig wordt gebleven of dat je kinderen een bancaire lening nemen.


3. Fiscale voordelen bij aandelen overdragen

Bij het overdragen van de aandelen aan je kind of kinderen kun je gebruik maken van diverse fiscale vrijstellingen en uitstel van betaling van belastingen en heffingen. Daarvoor moet de holdingstructuur wel goed op orde zijn. Ook is het mogelijk al aandelen over te dragen aan je kinderen vóórdat je zelf afscheid neemt van het bedrijf.

Naar de notaris

De laatste letterlijke stap die je in het traject van de bedrijfsoverdracht zet, is die naar de notaris. Dit is vaak ook het moment waarop aandelen worden overgedragen aan je kind(eren). De notaris zet het bedrijf officieel op naam van je kind(eren) door de aandelen in het aandelenregister over te schrijven. Handtekeningen gezet? Dan is de overdracht een feit en mag de kurk zeker van de fles!

Meer weten over het overdragen van aandelen aan je kind?

Het overdragen van aandelen aan je kind(eren) is een beslissing die je niet van het ene op het andere moment neemt. Dit komt daarom uitgebreid ter sprake tijdens je Exit Planning: het plan voor de overdracht van je bedrijf. Wil je weten wat Exit Planning precies inhoudt en hoe het je kan helpen bij de overdracht van aandelen aan je kind(eren)? Download dan onze brochure. Hierin lees je alles over het hoe en wat van een goede Exit Planning. 

New call-to-action