Nieuws & Blogs

De voordelen van meerdere bv’s in een holdingstructuur

|

Heb je één bv dan is alles hierin ondergebracht. Naast jouw daadwerkelijke onderneming (jouw bedrijfsactiviteiten) zijn dus ook een eventueel bedrijfspand, je spaargeld voor een toekomstig pensioen en overtollige liquiditeiten onderdeel van de bv. Dat biedt overzicht, maar er zijn ook risico's. Veel dga’s kiezen dan ook voor meer bv’s in een holdingstructuur.

Als alles in één bv is ondergebracht kunnen schuldeisers zich bij financiële tegenslag verhalen op het gehele vermogen van de bv. Je loopt dan het risico dat alles wat je hebt opgebouwd, verloren gaat en je met lege handen achterblijft. Met een holdingstructuur kun je dit voorkomen.

In een holdingstructuur zijn meerdere bv's met elkaar verbonden. Jij houdt de aandelen in de holding, deze houdt de aandelen in bijvoorbeeld een tussenholding, die op haar beurt weer de aandelen houdt in de werkmaatschappij en zo verder. Meestal worden waardevolle activa, zoals het bedrijfspand, ondergebracht in de ene bv en risicovolle activiteiten in de andere bv.

Hoe omvangrijker de activiteiten, hoe meer bv’s er over het algemeen worden opgericht. Toch is al sprake van een holdingstructuur bij één holding met daaronder één werk-bv.

Voordelen van meerdere bv's in een holdingstructuur

1. Het spreiden van risico's
Het spreiden van risico's is een van de belangrijkste voordelen van een holdingstructuur. Gaat bijvoorbeeld de werk-bv (de bv waarin ondernemingsactiviteiten plaatsvinden) failliet, dan worden eventuele andere bv’s over het algemeen niet meegetrokken.

Let op! Dit kan anders zijn bij bestuurlijk wanbeleid, omdat de andere bv’s dan als bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld.

2. Belasting besparen
Door het verdelen van winsten kan belasting worden bespaard. Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt immers 19% tot €200.000 en 25% daarboven. Winsten uit de werk-bv kunnen bij toepassing van de deelnemingsvrijstelling belastingvrij worden overgeheveld naar de holding. Deze winst is dan alleen belast bij de werk-bv en niet bij de holding.

Tip: In 2021 bedraagt het tarief 15% over de eerste €245.000 van de winst voor belastingen. In 2022 wordt deze grens verschoven naar €395.000. Over het meerdere blijft zowel in 2021 als in 2022 het tarief van 25% gelden.

3. Makkelijkere verkoop van de onderneming
De verkoop/overdracht van delen van de onderneming gaat makkelijker met een holdingstructuur.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting 

In een holdingstructuur is iedere bv in principe zelfstandig belastingplichtig, maar onder voorwaarden kunnen de verschillende bv's voor de vennootschapsbelasting gezamenlijk een fiscale eenheid vormen. Zij worden dan gezien als één belastingplichtige. Een belangrijk voordeel is dat winsten en verliezen onderling kunnen worden verrekend. Een belangrijk nadeel is dat iedere bv hoofdelijk aansprakelijk is voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.

Tip: Het creëren van een optimale holdingstructuur vraagt om deskundige begeleiding. Er zijn diverse fiscale faciliteiten waarmee herstructurering van jouw bedrijf zonder fiscale afrekening mogelijk is. Bovendien spelen niet alleen jouw huidige wensen een rol, maar ook je toekomstplannen. Daarnaast is het verstandig om de bestaande holdingstructuur regelmatig tegen het licht te houden, zeker bij het aangaan van nieuwe activiteiten of een zakelijk partnerschap.

Neem contact op met onze specialisten

Heb je vragen? Plan in het formulier hiernaast een terugbelverzoek. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.