Nieuws & Blogs

Bleeders omzetten in feeders: zo doe je dat!

|

Natuurlijk wil je dat ieder project dat je als ondernemer aanneemt een succes wordt. Maar in de praktijk is succes lang niet altijd verzekerd. Sterker nog: iedere projectorganisatie heeft er wel zogenaamde ‘bleeders’ tussen zitten: projecten die financieel gezien niet interessant of zelfs verliesgevend zijn. Hoe maak je daar nou ‘feeders’ van?

Want juist die ‘feeders’ wil je graag hebben: projecten die je financieel een mooi resultaat opleveren. Om van een bleeder een feeder te maken, is het vanzelfsprekend allereerst belangrijk dat je inzicht krijgt. Dat je weet welke projecten verliesgevend of in ieder geval veel te weinig opleveren.

De opbrengsten van een project

Wat de klant voor een project betaalt, dat heb je vanzelfsprekend duidelijk in beeld. Meestal wordt vooraf een totaalprijs afgesproken. Een prijs die je hebt bepaald op basis van het aantal uren dat in het project gaat zitten en de eventuele kosten voor het inschakelen van externe partijen

De kosten van een project

Onder de kosten die je voor een project maakt vallen vanzelfsprekend de (loon)kosten voor de medewerkers die aan het project werken en eventueel variabele kosten zoals vervoerskosten. Daarnaast heb je als ondernemer te maken met overhead kosten die over de verschillende projecten moeten worden terugverdiend. 

Langlopende projecten

Het risico van een bleeder ontstaat vaak bij langlopende projecten. Er wordt weliswaar een projectadministratie bijgehouden, maar het komt helaas regelmatig voor dat hier gedurende de looptijd van het project nauwelijks inhoudelijk naar wordt gekeken. Terwijl juist dat tussentijdse inzicht zo belangrijk is. Alleen door tussentijds te monitoren kan bijvoorbeeld worden geconstateerd dat een project meer uren gaat kosten dan vooraf is gecalculeerd. Wanneer dit vroegtijdig wordt gesignaleerd – en niet pas als het project is afgerond – kan het project financieel gezien nog worden ‘gered’ door in gesprek te gaan met de klant en het aantal uren en daarmee de projectprijs aan te passen.

De werkelijke kosten in beeld

Naast het feit dat het aantal bestede uren niet altijd (of niet voldoende) tussentijds wordt gemonitord, ontstaan bleeders ook doordat het inzicht in de werkelijke (overhead) kosten ontbreekt. In het uurtarief dat aan het project wordt gehangen, worden deze kosten meegenomen. Maar wat nou als blijkt dat de daadwerkelijke kosten hoger blijken te zijn dan verwacht? Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld een huurverhoging, stijgende kosten van verzekeringen, hoger uitvallende energielasten en telefoonkosten of onvoorziene uitgaven.

Het juiste tarief

Om van een bleeder een feeder te kunnen maken, is het belangrijk alle werkelijke kosten goed in beeld te hebben, op elk gewenst moment inzichtelijk te hebben hoe ieder project loopt en duidelijk op een rijtje te zetten of er voldoende werk wordt binnengehaald. Deze inzichten kunnen snel en efficiënt gegenereerd worden door een Business Intelligence tool in te zetten. BI verzamelt en combineert namelijk alle gegevens van het bedrijf met elkaar, dus zowel de financiële cijfers als de gegevens uit de projectadministratie. Dit maakt het mogelijk de bleeders te tackelen en het juiste tarief te bepalen om van ieder project een feeder te kunnen maken!

Van bleeder naar feeder

Wil jij ook inzicht krijgen welke projecten de bleeders van jouw onderneming zijn én deze uiteraard omzetten naar feeders? Dan is Business Intelligence voor jou wellicht een schot in de roos. Download onze Business Intelligence brochure en ontdek wat BI voor jouw onderneming kan betekenen.

New call-to-action