Nieuws & Blogs

Studie van de zaak voor de kinderen van je werknemers?

|

Studenten in het hoger onderwijs zijn sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 vaker afhankelijk van een ouderbijdrage of een studielening. Het kan daarom voor je werknemers interessant zijn als hun werkgever een fiscaal voordelige bijdrage levert aan de studiekosten van hun kinderen. Ben je DGA, dan kan een studietoelage voor je eigen kinderen ook interessant zijn. De studietoelage is immers onbelast (mits er genoeg vrije ruimte is), aftrekbaar voor de werkgever en telt mee als onderdeel van je gebruikelijk loon.

Als werkgever kun je studiekosten vergoeden van kinderen van werknemers. Dat kan op 2 manieren:

 1. Je geeft de studietoelage aan je werknemer en wijst het aan als eindheffingsloon binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wil je de studietoelage aanwijzen als eindheffingsloon? Dat kan indien de toelage niet meer is dan wat gebruikelijk is. Dit is de zogenoemde gebruikelijkheidstoets (zie paragraaf 4.2 van het 'Handboek Loonheffingen'). Er is geen gerichte vrijstelling mogelijk.

  Voorbeeld:Je geeft werknemers met studerende kinderen per jaar een vergoeding van €3.000 voor het collegegeld en bijkomende studiekosten (zoals boeken, readers etc.). Je mag deze vergoeding voor studiekosten aanwijzen als eindheffingsloon. Want een vergoeding van €3.000 voor daadwerkelijke studiekosten is volgens de belastingdienst niet ongebruikelijk. Let op: voor studiejaar 2021-2022 zal de gebruikelijke vergoeding lager zijn vanwege de eenmalige verlaging van het wettelijk collegegeld met 50%.

  Als je geen extra kosten wilt maken, maar de werknemer wel een fiscaal voordeel wilt gunnen, bestaat de mogelijkheid dat de werknemer bruto loon (bijvoorbeeld vakantiegeld, dertiende maand of bonus) inlevert in ruil voor een onbelaste studietoelage voor zijn kind(eren).

   

 2. Je geeft een in Nederland wonend kind van jouw werknemer een zelfstandige studietoelage. Omdat je de studietoelage aan het kind zelf geeft, is de studietoelage inkomen van het kind. Op dit inkomen moet je op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden volgens de groene tabel. Het kind is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Je kunt dit inkomen niet aanwijzen als eindheffingsloon. Er is geen gerichte vrijstelling mogelijk.

  Geef je het kind een periodieke studietoelage? Dan moet je hierover werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen. Bij een eenmalige studietoelage hoeft dat niet.

  Voorbeeld:
  Je geeft een kind van een werknemer een zelfstandig recht op een studietoelage. In augustus betaal je het kind eenmalig €3.000. Omdat een loontijdvak ontbreekt, betaal je in augustus geen werkgeversheffing Zvw over het loon.

Meer weten over studiekosten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op via het formulier hiernaast.