Nieuws & Blogs

Energielabel C vanaf 2023 verplicht voor kantoren

|

Kantoorpanden moeten per 2023 verplicht minimaal energielabel C hebben. Een energielabel C betekent dat je per jaar maximaal 225 kWh per m2 per jaar aan fossiele brandstoffen mag gebruiken. Dit betekent dat mogelijk het kantoorpand nog niet voldoet aan deze eisen en je wellicht nog op korte termijn moet investeren in energiebesparende maatregelen.
Heeft je kantoorpand vanaf 2023 energielabel D of lager, dan riskeer je als eigenaar ervan een boete van maximaal €81.000 of moet je het pand sluiten. Voorkom dit door op tijd in actie te komen.

Uitzonderingen

De verplichting om minimaal een energielabel van niveau C te hebben, kent de volgende uitzonderingen:

  • de gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is sprake als het kantoor bijvoorbeeld ook over een winkel-, productie- of opslagruimte beschikt;
  • de gebruiksoppervlakte het kantoor inclusief nevenfuncties in het gebouw is minder dan 100m2;
  • kantoorgebouwen die geen energie gebruiken om het binnenklimaat te regelen;
  • kantoorgebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;
  • in geval van een monument; dit betreft een rijksmonument, provinciale monument en een gemeentelijke monument;
  • onteigende kantoorgebouwen of kantoorgebouwen aangekocht in het kader van de Onteigeningswet;
  • kantoren waarbij de maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan tien jaar.

Wat als het kantoor al een energielabel heeft?

Als het kantoor al een energielabel heeft (een energielabel is 10 jaar geldig), dan is het noodzakelijk energiebesparende maatregelen te treffen als aan jouw kantoor label D, E, F of G is toegekend.

Heeft het kantoor energielabel A, B of C, dan voldoet het kantoor aan de normen. Je bent dan niet wettelijk verplicht om verdere energiebesparende maatregelen te nemen.

Heeft jouw kantoor nog geen energielabel?

In dat geval adviseren wij je om op korte termijn een energieadviseur te vragen de energieprestatie van je kantoorpand te beoordelen, een zogenaamde EPA-advies. Verwacht de adviseur dat het pand energiezuinig is en in aanmerking komt voor energielabel A, B of C, dan kan een labelberekening worden gemaakt, geregistreerd en afgemeld.

Stelt de adviseur vast dat het pand in aanmerking komt voor energielabel D of lager dan zullen energiebesparende maatregelen getroffen moeten worden. Ook hierin kan de energieadviseur jou adviseren en op verzoek een inschatting maken van de benodigde maatregelen en de bijbehorende kosten om het kantoorpand van energielabel A, B of C te voorzien.

Wacht niet te lang!

Uit cijfers blijkt dat de helft van alle kantoren nog geen energielabel heeft en dat van deze groep slechts 12% een energielabel heeft dat aan de gestelde normen voldoet. Het is dus van belang om op korte termijn in actie te komen en na te gaan wat de energiestatus van het kantoor is. Is het energielabel namelijk onvoldoende, dan moet je nog vóór de start van 2023 energiebesparende maatregelen moeten nemen. Omdat je als eigenaar niet de enige bent en de uitvoering de nodige tijd in beslag kan nemen, verdient het aanbeveling hiermee niet te lang meer te wachten.

Check je huurovereenkomsten

Indien je een kantoorpand verhuurt dat op 1 januari 2023 niet beschikt over energielabel C en daarom niet meer als zodanig mag worden gebruikt, kan dit mogelijk worden aangemerkt als een gebrek. Als verhuurder ben je op grond van de wet verplicht om gebreken te herstellen. Of alle energiebesparende maatregelen door jou als verhuurder moeten worden uitgevoerd hangt echter af van de afspraken vastgelegd in de huurovereenkomst.

Nu zowel verhuurder als huurder niet gebaat zijn bij een sluiting van het kantoorpand door het bevoegd gezag, geldt ook hier het advies om tijdig in actie te komen. Sluit je na 1 januari 2023 een nieuwe huurovereenkomst, dan kun je verwachten dat een nieuwe huurder zowel het energielabel als verdere verduurzaming van het kantoorpand op de agenda zal plaatsen en hierover met jou afspraken wil maken.

Fiscaal voordeel met de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeer je als ondernemer in energiebesparende maatregelen, dan kom je mogelijk in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek (EIA). Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet de energie-investering voorkomen op de Energielijst 2022 staan. Je vindt deze lijst op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). In dat geval komen de investeringen in aanmerking voor de EIA en betekent dit dat 45,5% van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag brengen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.