Wat kun je met Business Intelligence?

Met Business Intelligence verzamel je – via onze BIQ-tool – snel en automatisch alle data binnen jouw bedrijf. Deze worden vanuit alle hoeken van je onderneming samengebracht op één centrale plek en met elkaar gecombineerd. Dat levert in een handomdraai zeer waardevolle inzichten op. Zo kun je zien wat er wel goed gaat binnen je bedrijf, wat er niet goed gaat en waar de verbeterpunten liggen.

De inzichten die je met Business Intelligence krijgt, zet je in om je bedrijfsvoering te optimaliseren, je bedrijf te laten groeien en/of het rendement te verbeteren. Je bepaalt zelf welke doelstellingen je precies met BI wilt behalen. Aan de hand van Key Performance Indicators (KPI’s) op je BI-dashboard zie je in één oogopslag hoe de zaken er voor staan.

21803263_s
Met Business Intelligence vertalen we data naar bruikbare managementinformatie.
Hans Sengers - BI-specialist
Hans-Sengers

Voor wie is Business Intelligence geschikt?

Business Intelligence is zeer waardevol voor iedere ondernemer met ambitie. Het maakt niet uit in welke sector of branche je actief bent, zolang je maar de doelstelling hebt om je bedrijfsvoering continu te verbeteren en je omzet en/of rendement verder wilt laten groeien.

Business Intelligence is vooral interessant voor je wanneer je een onderneming hebt met een wat grotere omvang en dus een behoorlijke hoeveelheid aan bedrijfsdata ter beschikking hebt. Hoe groot je bedrijf minimaal moet zijn om BI waardevol te laten zijn? Dat staat niet in watervaste inkt beschreven en is helemaal afhankelijk van het soort bedrijf en de ambities van de ondernemer. Wat we wel kunnen stellen: voor de kruidenier op de hoek is BI in ieder geval geen interessante investering.

Bol Adviseurs richt zich met Business Intelligence met name op deze vier typen ondernemingen:

Blog-9-2

Het traject van Business Intelligence

Het Business Intelligence-traject dat wij bij Bol Adviseurs hebben ontwikkeld, bestaat uit tien heldere stappen. Fases die we stap voor stap samen met jou doorlopen om Business Intelligence gegarandeerd succesvol te implementeren in je bedrijfsvoering.

Maar voordat de eerste stap kan worden gezet, kijken we eerst naar wat voor iedere ondernemer helder moet zijn: de ambitie van het bedrijf. Waar wil je als organisatie naar toe? Welke resultaten wil je bereiken en welke doelstellingen horen daar bij? Als dit fundament van je bedrijf helder is, gaan we aan de slag met je BI-plan.

In deze stap bekijken we waar de data in je bedrijf te vinden zijn en hoe ze kunnen worden ontsloten zodat ze kunnen worden ingezet voor BI. Wat zijn de technische mogelijkheden daarin?

We bekijken of de beschikbare data bruikbaar zijn. Hoe staat het met de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gegevens?

De Proof of concept is een ruwe schets van de gewenste uitkomsten van BI in jouw onderneming. In deze stap bekijken we ook wat er allemaal precies mogelijk is. De Proof of concept-fase is het eerste bewijs dat BI werkt voor jouw onderneming.

De strategische doelstellingen die je hebt vastgesteld vertalen we in succesfactoren en KPI’s. Deze worden ondersteund door rapportages. Al de ze informatie gieten we in een informatieplan, dat als blauwdruk dient voor de realisatie van BI.

Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie samen werkt aan de gestelde doelen en daar ook verantwoordelijkheid voor neemt. Door de inzet van BI worden data gecentraliseerd. Een deelbaar dashboard zorgt ervoor dat de samenwerking tussen medewerkers, teams en afdelingen wordt vergroot.

Middels een BI-tool worden aan de hand van alle beschikbare bedrijfsdata in een handomdraai specifieke en relevante rapporten samengesteld, die eenvoudig kunnen worden gedeeld binnen de organisatie.

Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? De rapportages laten patronen en ontwikkelingen in de bedrijfsvoering zien en maken het mogelijk bedrijfsprocessen te analyseren en te optimaliseren.

Nu alle inzichten en analyses op tafel liggen, zijn wij graag jouw sparringpartner om beleid te bepalen en de toekomst van de organisatie vorm te geven.

Je bedrijfsvoering goed inrichten is belangrijk, maar vervolgens is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor verbeteringen in processen, systeem of techniek. De PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) begint telkens weer opnieuw.

Nieuwe inzichten leveren alleen wat op als dit gepaard gaat met een gedragsverandering binnen de organisatie. Alleen dan kun je daadwerkelijk beter gaan presteren en organiseren en haal je het maximale uit Business Intelligence.

Wil je meer inzicht in jouw data?

Wil jij weten wat jij allemaal kunt met de data binnen jouw organisatie? Of wil jij inzicht in mogelijke fouten of risico’s in je data? Met de BI Quick scan bekijkt een BI-expert van Bol welke data je al hebt en welke informatie jij uit je data wil halen. Je ontvangt hiervan een data analyse rapportage. Vanuit die rapportage wordt er gekeken of er verder gebouwd kan worden aan dashboards en rapportages en of het inzetten van BI tools jouw bedrijf kan helpen

Wat levert een BI Quick scan je op?

  • Eerste data impressie
  • Inzicht in welke dashboards er gebouwd kunnen worden
  • Moeilijke informatie uit je organisatie eenvoudig naar boven kunnen halen

 

Blijf op de hoogte over Business Intelligence

Wil je graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen van Business Intelligence? Vul onderstaand formulier en blijf op de hoogte!