Nieuws & Blogs

Geen wijziging sociale zekerheid door thuiswerk i.v.m. corona-maatregelen

|

De Europese regels (Vo 883/2004) bepalen dat de sociale zekerheid van het woonland geldt als men substantieel werkt in het woonland (tenminste 25%). Door de coronamaatregelen wordt veel meer thuisgewerkt. Daardoor kan een grensarbeider mogelijk substantieel werkzaam worden in zijn woonland terwijl dat nu niet het geval is. Nederland, België en Duitsland hebben echter bevestigd dat extra thuiswerk als gevolg van de coronamaatregelen geen gevolgen heeft voor de sociale zekerheidspositie van grensarbeiders.

Nederland

Thuiswerken heeft geen gevolgen voor je sociale verzekering als je normaal gesproken over de grens woont of werkt in de EU, EER of Zwitserland. Je hoeft hiervoor verder niets te regelen. 

België

De federale regering van België heeft een besluit genomen over grensarbeiders (voor werknemers en zelfstandigen) die 'telewerken'. Thuiswerken vanwege corona valt onder telewerken. Periodes van telewerken die op Belgisch grondgebied door grensarbeiders worden verricht ten gevolge van het coronavirus worden niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving en hebben dus geen invloed op de sociale zekerheidspositie van de grensarbeider. Het besluit geldt vanaf 13 maart 2020 en zolang de Belgische coronamaatregelen gelden. 

Duitsland

Voor werknemers en zelfstandigen die normaal in meer dan 1 lidstaat werken, verandert er door thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen niets. Zij hoeven geen actie te ondernemen. Voor werknemers en zelfstandigen die gedetacheerd zijn naar een andere lidstaat gelden andere regels. Zij hoeven niets te doen als de onderbreking van de detachering maximaal 2 maanden duurt. En daarmee de einddatum van de detachering niet naar achteren schuift. Anders moet na de onderbreking een nieuwe A1-verklaring aangevraagd worden.