Nieuws & Blogs

Transfer pricing: nut en noodzaak

|

Doe je zaken met (buitenlandse) groepsonderdelen binnen je onderneming? Diverse lokale belastingautoriteiten kunnen je dan het leven zuur maken. Wil je correcties, boetes en uitvoerige discussies over de verdeling van de winst voorkomen? Dan is een transfer pricing beleid en het succesvol implementeren hiervan erg belangrijk.

Wat is Transfer Pricing?

Transfer pricing is de prijsbepaling van transacties binnen groepsverhoudingen. Voor de fiscus moet duidelijk zijn hoe de onderlinge prijzen tot stand zijn gekomen. Doe je zaken in verschillende landen, dan speelt transfer pricing een grote rol. Je hebt immers te maken met belastingautoriteiten in diverse landen. Ze willen allemaal hun eigen belastinginkomsten veiligstellen. De afgelopen jaren hebben veel landen een eigen specifieke wetgeving op transfer pricing gebied ingevoerd. Deze wetgeving is vooral gebaseerd op internationale richtlijnen.

Transfer Pricing in Nederland

Nederland kent sinds 2002 een transfer pricing wetgeving. Je dient te motiveren waarom je een bepaalde verrekenprijsmethode gebruikt. Deze methode moet leiden tot een juiste winstverdeling over de diverse concernonderdelen. Ook wil de fiscus inzicht in de activiteiten en risico’s van de diverse groepsonderdelen. De specifieke omstandigheden van de markt waarin je opereert spelen hierbij een belangrijke rol.

Hoe stel ik een Transfer Pricing beleid op?

Om te voorkomen dat je zaken over het hoofd ziet is het verstandig om een adviseur in te schakelen. De adviseurs van Bol helpen je bij het opstellen van een transfer pricing beleid en bij het succesvol implementeren hiervan. Gehanteerde verrekenprijzen kan Bol afstemmen met de Nederlandse en buitenlandse belastingautoriteiten. Bol assisteert ook bij het opstellen van transfer pricing documentatie. Daarnaast helpt Bol bij het bepalen van een passende verrekenprijsmethode. Waar nodig schakelen wij buitenlandse collega’s in.

Door de juiste voorbereiding zul je minder snel geconfronteerd worden met correcties en boetes. Ook leidt de transfer pricing advisering van Bol in de praktijk regelmatig tot een lagere belastingdruk. Dit komt omdat misschien een groter deel van de winst kan vallen in een land met een lager belastingtarief.

Advies transfer pricing beleid aanvragen »

Veel gestelde vragen

Is het noodzakelijk om een benchmark onderzoek te laten verrichten?
Antwoord: Nee, niet in alle gevallen. Afhankelijk van de aard en activiteiten van je onderneming kun je ook op andere manieren de zakelijkheid van de transacties en van de prijs aantonen. Het aantonen van de zakelijkheid is tevens afhankelijk van de gebruikte verrekenprijsmethode.

Speelt transfer pricing alleen een rol in internationale verhoudingen?
Antwoord: Nee, ook bij binnenlandse verhoudingen is het belangrijk om de onderlinge activiteiten en prijzen goed in kaart te brengen. De transfer pricing wetgeving is niet alleen van toepassing op transacties over de grenzen heen. Groepsvennootschappen die zaken doen met vennootschappen die onderdeel uitmaken van de zelfde Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, zullen wel minder snel geconfronteerd worden met transfer pricing.

Dient voor elk land een apart transfer pricing onderzoek te worden uitgevoerd?
Antwoord: Meestal niet. De meeste landen sluiten aan bij de door de OECD bekend gemaakte transfer pricing regels. Vaak volstaat één transfer pricing documentatie die in alle landen gebruikt kan worden. In sommige landen wordt geëist dat de transfer pricing documentatie in de eigen taal wordt opgesteld. De Nederlandse fiscus neemt genoegen met Engelstalige documentatie.

Neem contact op met onze specialisten

Heb je vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met op met onze specialisten. Zij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze specialisten »