Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website en verzender van de e-mail;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website en/of ontvanger van de e-mail;
  • de content: alle in de website of in het e-mailbericht aanwezig inhoud;

Het onderstaande is van toepassing alle pagina’s op de website en alle e-mailberichten verstuurd door de eigenaar.
Door het bezoeken van deze website stemt u in met deze disclaimer.

1. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content in de aan deze website gekoppelde bestanden en/of op websites waarnaar wordt verwezen.

3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

4. Aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van bezoek aan de website of gebruik daarvan, wordt nadrukkelijk afgewezen door het management van Bol.

5. Bol geeft geen garanties omtrent de continuïteit van deze website.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.