Disclaimer

De content op de website is door Bol Accountants B.V., statutair gevestigd te Boxmeer (KvK nummer: 16064022), Bol Corporate Finance B.V., statutair gevestigd te Boxmeer (KvK nummer: 17075612), Bol VAT Rep B.V., statutair gevestigd in de gemeente Venray (KvK nummer: 12059419) en Bol Venray B.V., statutair gevestigd te Venray (KvK nummer: 09081196) (hierna te noemen: “Bol Adviseurs”) met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De content op de website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Aan de content kunnen geen rechten worden ontleend en Bol Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden, onvolledigheden of onduidelijkheden van het getoonde. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Bol Adviseurs.
Bol Adviseurs aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de continuïteit van de website.

E-mail disclaimer

E-mailberichten (alsmede eventuele bijlagen) zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u de afzender hiervan per ommegaande te informeren en het e-mailbericht (alsmede eventuele bijlagen) te wissen.

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om dit e-mail bericht (alsmede eventuele bijlagen), zonder toestemming van de afzender, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te vermenigvuldigen, te openbaren en te verspreiden.

Bol Accountants B.V., statutair gevestigd te Boxmeer (KvK nummer: 16064022), Bol Corporate Finance B.V., statutair gevestigd te Boxmeer (KvK nummer: 17075612), Bol VAT Rep B.V., statutair gevestigd in de gemeente Venray (KvK nummer: 12059419) en Bol Venray B.V., statutair gevestigd te Venray (KvK nummer: 09081196) (hierna te noemen: “Bol Adviseurs”) sluiten elke vorm van aansprakelijkheid uit indien het e-mailbericht onjuist, onvolledig en of niet tijdig aankomt. Bol Adviseurs is niet aansprakelijk voor de besmetting, manipulatie en of onderschepping van het e-mailbericht door derden.