Dossier | Wet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Vanaf 1 augustus 2022 veranderen een aantal zaken in het arbeidsrecht. De Nederlandse wetgeving moet uiterlijk op die datum voldoen aan de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De EU-richtlijn moet worden omgezet in Nederlandse wetgeving. 

54319255_s

De Wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is in inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. De wet zal per 1 augustus 2022 in werking treden. In dit kennisdossier vind je alle informatie rondom deze wijzigingen in het arbeidsrecht op een rij!

De nieuwe regels in het kort

De bedoeling van de nieuwe regels is het beter beschermen van werknemersrechten, door transparantere en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bevorderen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de volgende punten:

Voor de nieuwe regels geldt geen overgangsrecht, dit betekent dat de nieuwe regels onmiddellijke werking hebben vanaf 1 augustus 2022. Daarnaast gelden deze regels met ingang van 1 augustus 2022 ook voor reeds bestaande arbeidsovereenkomsten. Verder geldt voor al deze regels dat de werkgever de werknemer niet mag benadelen indien de werknemer zich beroept op één of meerdere van deze nieuwe regels.

Nieuwe regels studiekosten

Voor verplichte scholing (scholing voorgeschreven door wet of CAO) geldt voortaan dat deze scholing kosteloos moet worden aangeboden door werkgevers. Verder moet deze scholing zoveel mogelijk plaatsvinden onder werktijd, geldt het als arbeidstijd en is een studiekostenbeding niet toegestaan. Voor niet-verplichte scholing is een studiekostenbeding overigens nog steeds mogelijk.

54427913_s

Beperking verbod nevenwerkzaamheden

Het nevenwerkzaamhedenbeding is op dit moment niet wettelijk geregeld en wordt contractueel veelal toegestaan. In de nieuwe wet komt hierop een belangrijke beperking. Een verbod op nevenwerkzaamheden is voortaan nietig, tenzij de werkgever dit verbod kan rechtvaardigen op grond van een objectieve rechtvaardigingsgrond.

95506080_s

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Op grond van artikel 7:655 BW moet een werkgever een werknemer binnen 1 maand na indiensttreding informeren over een aantal wezenlijke elementen van de arbeidsovereenkomst. Deze informatieverplichting wordt uitgebreid en bovendien moeten de meeste gegevens voortaan binnen 1 week na indiensttreding worden medegedeeld. Werkgevers dienen de arbeidsovereenkomsten en/of personeelshandboeken hierop aan te passen.

84582794_s

Uitbreiding regels oproepkrachten

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de positie van de oproepkrachten al versterkt. Per 1 augustus 2022 komen daar nog een aantal zaken bij. Voortaan moeten ook referentiedagen en -uren worden opgeven aan de oproepkracht binnen 1 week na aanvang van de arbeidsovereenkomst. Dit betreft de tijden wanneer de oproepkracht beschikbaar moet zijn. Verder wordt de Wet flexibel werken uitgebreid en kan een werknemer hierdoor een verzoek doen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden.

topondernemers903280-293-1

Overzicht wijzigingen informatieplicht werkgever artikel 7:655 BW

We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om het overzicht te bewaren van al deze wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022 . Daarom hebben wij al deze wijzigingen rondom de Wet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor je op een rij gezet. Met behulp van dit overzicht kun je eenvoudig nagaan aan welke punten van de informatieplicht reeds wordt voldaan en op welke punten dit nog moet worden aangevuld. Zorg er vervolgens voor dat de arbeidsovereenkomst en/of het personeelshandboek voor 1 augustus 2022 wordt aangepast en aangevuld.

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

De Wet implementatie transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt al per 1 augustus 2022 van kracht. Dat betekent dat werkgevers mogelijkerwijs nog voor die tijd arbeidsovereenkomsten en/of personeelshandboeken moeten aanpassen. Arbeidsjuristen Bas Jeckmans en Joyce de Graaff staan klaar voor al je vragen rondom deze wijzigingen in het arbeidsrecht en kunnen je helpen deze te implementeren in jouw specifieke situatie.

bas-joyce

Contactformulier

Heb je een vraag of wil je meer weten over dit onderwerp? Onze specialisten staan voor je klaar! Stel je vraag via het formulier hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!