Dossier | Beoordeling arbeidsrelaties/ ZZP
(Wet DBA)

De kwalificatie van arbeidsrelaties en de problematiek omtrent schijnzelfstandigheid staat al geruime tijd in de belangstelling en het onderwerp brengt verschillende risico’s en onzekerheden met zich mee. In dit kennisdossier gaan we nader in op de beoordeling van een arbeidsrelatie en de daaraan verbonden consequenties.

1-Apr-22-2024-07-43-48-7109-AM

Wanneer een persoon tegen betaling werkzaamheden voor een ander uitvoert, zijn er drie juridische vormen te onderscheiden:

  1. arbeidsovereenkomst;
  2. overeenkomst van opdracht
  3. aanneming van werk. 

De laatste twee worden uitgevoerd als zelfstandige. We focussen ons echter op het verschil tussen arbeidsovereenkomst en overeenkomst van opdracht.

"Sinds de Wet DBA zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk voor de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties. Het is erg belangrijk om te bepalen of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of een arbeidsovereenkomst is. Dit vanwege een groot verschil in de fiscale en arbeidsrechtelijke verplichtingen. In het geval van een arbeidsovereenkomst moet de werkgever namelijk loonheffingen (loonbelasting en sociale verzekeringspremies) inhouden en betalen. Daarnaast gelden dan ook arbeidsrechtelijke verplichtingen als de loondoorbetaling bij ziekte, vakantieopbouw, vakantietoeslag, ontslagbescherming en wellicht ook een CAO of een pensioenregeling.  Dit benadrukt het belang van een zorgvuldige vormgeving van de arbeidsrelatie en het is belangrijk om hiervan de consequenties te overzien. In dit kennisdossier gaan we nader in op het belang van de kwalificatie van de rechtsverhouding tussen een werkgevende en een werkende en de hieraan verbonden aspecten.

Wet DBA

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden. Dit heeft aanzienlijke consequenties met zich mee gebracht voor de positie van zzp’ers maar zeker ook voor de opdrachtgever/werkverschaffer. Met deze wet is namelijk de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) komen te vervallen. En door deze wet is aan de opdrachtgever/werkverschaffer aanzienlijk meer verantwoordelijkheid en risico toegeschoven. 

De arbeidsovereenkomst

"De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten".

De Wet DBA heeft het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht van groot belang gemaakt. Het verschil  ligt voornamelijk in de gezagsverhouding. Bij een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever instructies over hoe het werk moet worden uitgevoerd en controleert hij het werk achteraf. Bij een overeenkomst van opdracht staat het resultaat van het werk centraal, waarbij de opdrachtgever slechts bepaalt wat er moet gebeuren.

2-Apr-22-2024-07-43-48-2736-AM

Handhavingsmoratorium Belastingdienst

Bij de start van de nieuwe wetgeving op 1 mei 2016 heeft de Belastingdienst nadrukkelijk ingezet op voorlichting en niet op handhaving. Daarna is er een handhavingsmoratorium afgekondigd waarbij de Belastingdienst heeft aangekondigd de Wet DBA niet te handhaven, behalve in geval van ernstige gevallen van kwaadwillendheid. Vanaf 1 juli 2018 is besloten om ook repressief te handhaven in situatie van kwaadwillendheid. 

Rechtspraak: Deliveroo arrest Hoge Raad

Ook in de rechtspraak komt veelvuldig de vraag aan de orde of er sprake is van werknemerschap/arbeidsovereenkomst dan wel ondernemerschap/zelfstandigen. Hier zijn heel veel uitspraken over te vinden. Lees hier over het arrest dat recentelijk over dit onderwerp is geweest: het Deliveroo-arrest van de Hoge Raad van 24 maart 2023.

4-Apr-22-2024-07-43-48-5943-AM

Wetsvoorstel Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De overheid erkent de uitdagingen rondom zelfstandigen en heeft doelen vastgesteld om dit aan te pakken.  Deze doelen zijn:

  1. Het creëren van een gelijker speelveld voor contractvormen tussen werknemers en zelfstandigen.
  2. Het verduidelijken van de regels over wanneer als werknemer gewerkt wordt en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden.
  3. Het verstrekken en verbeteren van de handhaving in voorbereiding op het afschaffen van het  handhavingsmoratorium per uiterlijk 1 januari 2025.
Blog-foto website (850 x 566 px) (1)

Hulp nodig? Neem contact met ons op!

De Wet Beoordeling Arbeidsrelaties brengt verschillende risico's en onzekerheden met zich mee. We kunnen ons voorstellen dat je als werkgever het overzicht kunt verliezen. Arbeidsjuristen Bas Jeckmans en Joyce de Graaff staan klaar voor al je vragen en kunnen je helpen met de beoordeling van arbeidsrelaties in jouw specifieke situatie.

TEMPLATE social (3)

Contactformulier

Heb je een vraag of wil je meer weten over dit onderwerp? Onze specialisten staan voor je klaar! Stel je vraag via het formulier hiernaast en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!