Nieuws & Blogs

WAB: Wijziging ketenregeling

|

De WAB past de ketenregeling weer aan. De ketenregeling is de wettelijke regeling waarin is bepaald hoe lang en hoe vaak een werkgever een contract voor bepaalde tijd mag geven aan een werknemer, voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Wat is er per 1 januari 2020 gewijzigd in de ketenregeling?

Tot 1 januari 2020 gold een ketenregeling van 3x2x6, dit betekent maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal 2 jaar. Zodra er meer dan 3 contracten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd dan wel zodra er meer dan 24 maanden zijn verstreken, is er sprake van een contract voor onbepaalde tijd.

De keten wordt onderbroken door een onderbreking van meer dan 6 maanden (de zogenaamde “tussenpoos”). Wanneer een onderbreking tussen twee tijdelijke contracten 6 maanden of korter is, worden de contracten als opvolgend beschouwd en dienen deze dus samen te worden geteld voor de toepassing van de ketenregeling. De tussenpoos telt dan ook mee voor de bepaling van de totale duur van de keten.

De WAB past de ketenregeling weer aan naar 3x3x6, oftewel maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal 3 jaar. De tussenpoos blijft 6 maanden. Het is dus weer mogelijk om gedurende 3 jaren contracten voor bepaalde tijd te sluiten.

Keerzijde van de verruiming van de ketenregeling is dat met ingang van 1 januari 2020 de transitievergoeding al vanaf dag 1 verschuldigd is. Dus niet pas vanaf 24 maanden dienstverband maar vanaf dag 1. Dit heeft tot gevolg dat in beginsel bij elke beëindiging of ontslag op initiatief van de werkgever de transitievergoeding is verschuldigd. Dit laatste is niet het geval bij ernstig verwijtbaar gedrag van een werknemer. Meer informatie over de wijzigingen in de transitievergoeding door de komst van de WAB vind je in dit artikel.

Terug naar dossier ›