Nieuws & Blogs

Handhavingsmoratorium Belastingdienst

|
handhaving Belastingdienst wet DBA

Ondanks de invoering van de Wet DBA op 1 mei 2016, heeft de Belastingdienst maar weinig gehandhaafd. In het begin lag de focus vooral op voorlichting, niet op handhaving.
Later kondigde de Belastingdienst een opschorting van handhaving aan (handhavingsmoratorium). 

Alleen in gevallen van ernstige kwaadwillendheid werd er toen nog gehandhaafd. Vanaf 1 juli 2018 begon de Belastingdienst ook actief op te treden in alle gevallen van kwaadwillendheid. De Belastingdienst kan ook handhaven als aanwijzingen niet worden opgevolgd binnen een redelijke termijn. Voor andere gevallen bleef het handhavingmoratorium gelden. 

 

Kwaadwillendheid

Kwaadwillendheid wordt hier gedefinieerd als het opzettelijk creëren of in stand houden van schijnzelfstandigheid, terwijl de opdrachtgever wist of had kunnen weten dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst, en hiermee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en de eerlijke concurrentie verstoort.

Het gevolg van het niet handhaven is dat veel zelfstandigen zijn ontstaan, waarbij het twijfelachtig is of ze wel echt zelfstandig zijn of niet eigenlijk werknemers zijn. De overheid heeft dit erkend en heeft een "handhavingsplan arbeidsrelaties" opgesteld, waarin aangekondigd wordt dat het handhavingsmoratorium uiterlijk op 1 januari 2025 wordt opgeheven.

 

Geef de arbeidsrelatie goed vorm

Vanaf 1 januari 2025 zal de Belastingdienst weer actiever gaan handhaven en kan het dus zijn dat arbeidsrelaties door de Belastingdienst worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst. Met de ontwikkeling in de rechtspraak en de voorgenomen  wetgeving zullen waarschijnlijk meer arbeidsrelaties als arbeidsovereenkomsten worden gezien. Dit brengt risico's met zich mee voor opdrachtgevers, zoals loonheffingen en arbeidsrechtelijke verplichtingen. Het is daarom belangrijk om de arbeidsrelatie goed vorm te geven.

 

Let op!

Ondanks het handhavingsmoratorium voert de Belastingdienst ook nu al controles uit op arbeidsrelaties. Ook bij reguliere controles door de Belastingdienst wordt gekeken naar het werken met zelfstandigen.