Nieuws & Blogs

WAB: Wijzigingen payrolling

|

Bij payrolling geef je het werkgeverschap juridisch uit handen aan een payrollbedrijf. Op dit moment kunnen payrollbedrijven nog gebruik maken van de gunstige regeling van de uitzendovereenkomst. De regering is kritisch geweest op de ontwikkelingen rondom payrolling en heeft payrolling onder de WAB onaantrekkelijker en duurder gemaakt.

Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2020 voor payrolling?

Met de WAB is er een aparte definitie voor payrolling in de wet geïntroduceerd en zijn er aanvullende regels gemaakt. Payrollbedrijven kunnen hierdoor niet langer gebruik maken van de bijzondere regels voor uitzendbedrijven, voor de arbeidsvoorwaarden moet worden de voorwaarden van de inlener worden gevolgd, geldt voortaan de reguliere ketenregeling en moet er ook een adequate pensioenregeling worden aangeboden.

Onder de WAB is sprake van payrolling indien:

  1. De payrollwerkgever geen allocatiefunctie vervult op de arbeidsmarkt; en
  2. de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Consequenties voor payrolling per 1 januari 2020?

De wetswijziging heeft voor payrolling de volgende belangrijke consequenties:

  • Voortaan hebben payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de inlenende werkgever (opdrachtgever). Dit geldt voor alle arbeidsvoorwaarden.
  • Payrollbedrijven kunnen niet langer gebruik maken van de gunstige regels van de uitzendovereenkomst. Toepassing van het uitzendbeding is niet langer mogelijk. Voortaan is het normale ontslagrecht van toepassing;
  • Daarnaast geldt vanaf 1 januari 2020 de normale ketenregeling en niet de verlengde ketenregeling van de uitzendovereenkomst.
  • Met ingang van 1 januari 2021 geldt dat payrollbedrijven een adequate pensioenvoorziening aan de payrollwerknemers moeten gaan aanbieden. Wat een adequate pensioenvoorziening inhoudt, moet het komende jaar nog nader worden uitgewerkt.
Voorgaande maatregelen betekenen dat payrolling duurder en ook onaantrekkelijker wordt voor inlenende werkgevers (opdrachtgevers).

Terug naar dossier ›