Nieuws & Blogs

De arbeidsovereenkomst

|

De Wet DBA heeft het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht van groot belang gemaakt.

 Volgens artikel 7:610 BW wordt een arbeidsovereenkomst gedefinieerd als een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten voor de andere partij, de werkgever. Een arbeidsovereenkomst kenmerkt zich door het verrichten van persoonlijke arbeid, tegen betaling en onder gezag van de werkgever, waarbij gezag wordt gezien als leiding en toezicht door de werkverschaffer.

 

Arbeidsovereenkomst vs. overeenkomst van opdracht

Het cruciale verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht ligt voornamelijk in de gezagsverhouding. Bij een arbeidsovereenkomst geeft de werkgever instructies over hoe het werk moet worden uitgevoerd en controleert hij het werk achteraf. Bij een overeenkomst van opdracht staat daarentegen het resultaat van het werk centraal, waarbij de opdrachtgever slechts bepaalt wat er moet gebeuren. De opdrachtnemer heeft de vrijheid om naar eigen inzicht het werk uit te voeren.

Het wordt echter gecompliceerd doordat een opdrachtgever op basis van artikel 7:402 BW het recht heeft om instructies te geven aan de opdrachtnemer. Dit maakt het onderscheid tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht soms lastig te maken. Dit terwijl zoals eerder vermeld in dit dossier de verschillen en gevolgen van het werken op basis van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht groot zijn.