Ziekte en Overlijden

Het risico op ernstige ziekte en overlijden is een gevoelig onderwerp waar we vaak liever niet te veel bij stil staan. Toch is het – zeker als je ondernemer bent – raadzaam om hier bewust over na te denken. De impact van jouw ziekte of overlijden op je bedrijf en op het vermogen van je gezin kan namelijk enorm groot zijn. Vooruitkijken en anticiperen op deze mogelijkheid kan jouw gezin en je bedrijf enorm veel ellende besparen. Bol Adviseurs kan je helpen om de juiste maatregelen te treffen en afspraken vast te leggen die van kracht worden bij een worstcasescenario. Hierdoor blijven zowel je bedrijf als je gezin gespaard van onnodige extra problemen.

Onze diensten:

Opstellen familiestatuut

Verschillen tussen generaties kunnen altijd een venijnig struikelblok vormen voor een soepele bedrijfsoverdracht. Er spelen vaak verschillende belangen en ideeën en er bestaan vaak (onuitgesproken) gevoeligheden. Een familiestatuut kan dan soms een slimme oplossing zijn. Dit geeft de familie houvast en een kader waarbinnen ieder kan handelen. Dit voorkomt dat onderlinge meningsverschillen de dagelijkse bedrijfsvoering blokkeren.

Meer informatie over Opstellen familiestatuut

Niet gevonden wat je zocht?

Ben je op zoek naar hulp bij een concreet vraagstuk of kun je de dienst waarnaar je op zoek bent niet terugvinden? Mogelijk kunnen we je prima verder helpen. Niet al onze diensten staan namelijk expliciet vermeld op onze website. Als je je gegevens achterlaat, dan nemen we zo snel mogelijk persoonlijk contact met je op om te kijken wat we voor je kunnen doen.