Een familiestatuut dat perfect past bij jouw bedrijf en jouw familie

De complexiteit van een familiebedrijf wordt soms pijnlijk voelbaar als de volgende generatie in beeld komt. Verschillen tussen generaties kunnen een splijtzwam binnen de familie vormen. De experts binnen de Family Desk van Bol Adviseurs kunnen helpen om deze situaties plezierig en werkbaar te houden. Het opstellen van een familiestatuut is hierbij vaak een sleutel tot succes.

Belangen verschillen vaak… ook bij familieleden. Door een deskundig adviseur in te schakelen wordt ieders belang door een onafhankelijk persoon in beeld gebracht. Dit stimuleert open communicatie tussen familieleden. Een belangrijk uitgangspunt dat onze adviseurs hanteren om verschillen op te lossen en conflicten te voorkomen.

Het familiestatuut: de voordelen

Het familiestatuut biedt de familie voldoende houvast en een kader waarbinnen zij kunnen handelen. Zo voorkomt het statuut dat onderlinge meningsverschillen niet de dagelijkse bedrijfsvoering blokkeren.

Tijdens het opstellen van het familiestatuut krijgen alle betrokken familieleden de ruimte om hun gedachten over het bedrijf en de opvolging door een volgende generatie uit te spreken. Als er overeenstemming is over de inhoud van het familiestatuut, wordt van ieder familielid gevraagd zich te verbinden aan naleving ervan. Zo wordt het statuut een onmisbaar document voor het waarborgen van tradities en waarden van de familie.

"Samen met de familie het bedrijf leiden. Het is het mooiste, maar soms ook het moeilijkste dat er is. Het familiestatuut maakt het werkbaarder, makkelijker en prettiger." Patrick Lambrechts Partner en Fiscalist bij Bol Adviseurs

Inhoud van het familiestatuut

Uit ervaring weten we dat een aantal onderwerpen vaak terugkomt bij het opstellen van het familiestatuut, zoals het gezamenlijke doel dat jullie als familie willen bereiken met het bedrijf en de concrete afspraken daarbij over de dagelijkse gang van zaken. Hier kan eigendom en zeggenschap mijlenver uit elkaar liggen, want wie doet wat en tot hoe ver reiken de verantwoordelijkheden. Daarbij is het belangrijk een bedrijfsstructuur vast te leggen die hierbij past/dit mogelijk maakt.

En wat gebeurt er als het bedrijf wordt overgenomen of als jij of een familielid ziek wordt of komt te overlijden; wie komt er dan in aanmerking om het bedrijf tijdelijk over te nemen of op te volgen en welke stappen dienen daarbij genomen te worden. En geen onbelangrijke, wat gebeurt er met het familiekapitaal, moet dit belegd worden of wil je jezelf verbinden aan maatschappelijke of sociale doelen. Natuurlijk wil je ook voorkomen dat er onenigheid ontstaat over het beheer van het familiekapitaal. Bijvoorbeeld door vast te leggen of het familievermogen belegd moet worden of niet. De gedachte dat dit soort zaken zijn vastgelegd creëert rust binnen de familie en voorkomt conflicten.

Het familiestatuut is er. En dan?

Als het familiestatuut eenmaal vorm heeft gekregen, zal Bol samen met de familie periodiek checken of het statuut nog actueel is, dan wel aangepast moet worden aan de ontwikkelingen die zich in de tussentijd hebben voorgedaan. Ook kan het soms nodig zijn om bepaalde deelafspraken uit te werken in een officieel juridisch document (denk bijvoorbeeld aan een aandeelhoudersovereenkomst, statuten van de vennootschap, testamenten of aan huwelijkse voorwaarden). Ook dit kan Bol Adviseurs, eventueel in samenwerking met een notaris, voor jullie verzorgen.

Wil jij weten of een familiestatuut een oplossing kan zijn voor jouw familiebedrijf?

Bol denkt graag met je mee.

Laat hier je gegevens achter, zodat we contact kunnen opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek geven we aan waar wij in jouw situatie voordelen van het opstellen van een familiestatuut zien. Ook hoor je waar eventuele onmogelijkheden zitten. Je kunt van daaruit bepalen of je gebruik wilt maken van begeleiding door of advies van Bol Adviseurs.
Sticker - Vrijblijvend Kennismaken

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.