Familie versus Bedrijf

Verhoudingen tussen familieleden kunnen ervoor zorgen dat de juiste koers varen in een familiebedrijf soms buitengewoon ingewikkeld kan zijn. De experts van Bol Adviseurs doorgronden deze complexiteit en beschikken over de juiste vakkennis, voldoende (emotionele) afstand als ‘derde’ om jou en de andere familieleden te begeleiden. Tegelijkertijd bedenken en realiseren we praktische oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een STAK (stichting administratiekantoor), waardoor het stemrecht en de deling in de winst losgekoppeld worden. Of aan hulp bij het opstellen van een familiestatuut. Dit is een krachtig instrument om onenigheid in de familie te voorkomen, maar het kan ook lucht geven aan alle betrokkenen wanneer er al (sluimerend of expliciet) conflicten bestaan. Daarnaast bieden we concrete hulp. Bijvoorbeeld bij het (juridisch) vastleggen van afspraken, zoals bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomsten, statuten van de vennootschap, testamenten of huwelijkse voorwaarden.

Onze diensten:

Opstellen familiestatuut

Verschillen tussen generaties kunnen altijd een venijnig struikelblok vormen voor een soepele bedrijfsoverdracht. Er spelen vaak verschillende belangen en ideeën en er bestaan vaak (onuitgesproken) gevoeligheden. Een familiestatuut kan dan soms een slimme oplossing zijn. Dit geeft de familie houvast en een kader waarbinnen ieder kan handelen. Dit voorkomt dat onderlinge meningsverschillen de dagelijkse bedrijfsvoering blokkeren.

Meer informatie over Opstellen familiestatuut

Opstellen huwelijkse voorwaarden

Een trouwerij is voor de meeste ondernemers vooral een feestelijke aangelegenheid. Toch kan het ook een risico zijn. Met name wanneer er getrouwd wordt in gemeenschap van goederen. Huwelijkse voorwaarden, een wettelijke overeenkomst tussen de echtgenoten, is een meer verstandige keuze. De specialisten in onze Family Desk helpen (aanstaande) echtgenoten bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden vanuit het ondernemersperspectief.

Meer informatie over Opstellen huwelijkse voorwaarden

Is jouw onderneming klaar voor een nieuwe opvolger?

Niet gevonden wat je zocht?

Ben je op zoek naar hulp bij een concreet vraagstuk of kun je de dienst waarnaar je op zoek bent niet terugvinden? Mogelijk kunnen we je prima verder helpen. Niet al onze diensten staan namelijk expliciet vermeld op onze website. Als je je gegevens achterlaat, dan nemen we zo snel mogelijk persoonlijk contact met je op om te kijken wat we voor je kunnen doen.