Nieuws & Blogs

WAB: Transitievergoeding vanaf dag 1

|

Naast de veranderingen in de ketenregeling en het ontslagrecht, is per 1 januari 2020 ook de regeling omtrent de transitievergoeding gewijzigd. Voortaan geldt de transitievergoeding vanaf dag 1 en niet langer bij arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar of langer. Verder is de berekening van de hoogte van de transitievergoeding gewijzigd. 

Wijzigingen transitievergoeding per 1 januari 2020

Tot 1 januari 2020 gold dat de transitievergoeding verschuldigd was bij werknemers met een arbeidsverleden van 2 jaar of langer. Echter met ingang van 1 januari 2020 geldt dat werknemers al vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij een ontslag op initiatief van de werkgever. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij het beëindigen tijdens de proeftijd of het aflopen van een halfjaar contract de werknemer ook recht heeft op een transitievergoeding.

De transitievergoeding is per 1 januari 2020 verlaagd. De hogere opbouw die gold voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest, is afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2020 betaal je als werkgever voor elk jaar arbeidsverleden 1/3 bruto maandbeloning aan transitievergoeding. Dat betekent dat werknemers met een lang dienstverband bij ontslag een minder hoge transitievergoeding zullen ontvangen.

De transitievergoeding wordt daarbij voortaan per gewerkte dag (pro rata) berekend. De periode voor de transitievergoeding wordt niet meer afgerond op halve jaren, maar berekend over de werkelijke contractduur.

De overbruggingsregeling bij bedrijfseconomisch ontslag is per 1 januari 2020 afgeschaft. Hiervoor in de plaats is een nieuwe compensatieregeling voor de transitievergoeding gekomen voor kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Deze compensatieregeling geldt in gevallen waarbij de werkgever haar onderneming dient te staken vanwege pensionering. De aan de werknemers te betalen transitievergoedingen komen dan voor compensatie in aanmerking. Op termijn komt er ook een compensatieregeling indien werkgever haar onderneming dient te staken vanwege ziekte.

Terug naar dossier ›