Nieuws & Blogs

WAB: Wijzigingen ontslagrecht

|

De WAB brengt correcties aan op het ontslagrecht. Één van de kritiekpunten op het huidige ontslagrecht is dat werknemers met contracten voor onbepaalde tijd teveel bescherming hebben. Het is haast onmogelijk om werknemers te ontslaan omdat het huidige systeem werkt met limitatieve ontslaggronden. Daarbij moet een ontslaggrond ook nog voldragen zijn, voordat je als werkgever hier een beroep op kunt doen. Voldragen betekent in dit verband dat je als werkgever moet voldoen aan alle eisen van de betreffende ontslaggrond, wanneer je niet voldoet aan al deze eisen zal de rechter of UWV het ontslagverzoek afwijzen. Dit wordt per aangedragen ontslaggrond individueel bekeken, waarbij verschillende ontslaggronden niet gecombineerd konden worden.

Wat is er gewijzigd sinds 1 januari 2020?

Doelstelling van de wetgever was om een beter functionerend ontslagstelsel te krijgen. En barrières voor het aanbieden van een contract voor onbepaalde tijd weg te nemen. De WAB heeft hiertoe een extra ontslaggrond geïntroduceerd, de combinatiegrond (i-grond). Hierdoor wordt ontslag ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden, welke op zichzelf nog geen voldragen ontslaggronden vormen, samen gecombineerd alsnog zorgen voor een redelijke grond voor ontslag. Ontslag van een werknemer moet door deze maatregel eenvoudiger worden.

Extra ontslagvergoeding

Indien de combinatiegrond tot een ontslag leidt, kan de rechter een extra vergoeding toekennen aan een werknemer bovenop de reeds verschuldigde transitievergoeding. Deze extra ontslagvergoeding bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft. De praktijk zal gaan bepalen wanneer een werknemer recht heeft op deze extra ontslagvergoeding en hoe de hoogte in het concrete geval wordt bepaald. Overigens staat deze extra vergoeding los van de billijke vergoeding die de rechter kan toekennen wanneer er sprake is van ernstige verwijtbaar gedrag van de werkgever.

Een ontslag zou door de introductie van de combinatiegrond wel wat makkelijker moeten worden, maar dus ook wat duurder.

Terug naar dossier ›