Nieuws & Blogs

Betalingstermijn grote ondernemingen aan mkb verkort naar 30 dagen per 1 juli 2022

|

Bij handelsverhoudingen tussen een grote onderneming en een mkb-onderneming of zzp-er, wijst de praktijk uit dat betaaltermijnen langer dan 30 dagen door de grote onderneming worden ‘opgelegd’. De onderhandelingspositie is onvoldoende in evenwicht om dit te kunnen voorkomen. Zeker tijdens de coronacrisis is gebleken dat een aantal grote ondernemingen eenzijdig de afgesproken betalingstermijn heeft verlengd. Bovenop de omzetdaling als gevolg van de coronacrisis volgde daardoor een extra (financiële) uitdaging voor verschillende mkb-ondernemingen.

Om mkb-ondernemingen beter te beschermen is op 29 maart 2022 een wetsvoorstel aangenomen waardoor de betalingstermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen wordt gehalveerd van 60 naar 30 dagen. Grote ondernemingen kunnen niet langer afwijken van de betaaltermijn én aan de niet naleving hiervan zijn sancties gekoppeld. De wet treedt op 1 juli 2022 in werking.

Mkb of grote onderneming

Om vast te stellen of sprake is van een mkb-onderneming of een grote onderneming wordt aangesloten bij de criteria uit het jaarrekeningenrecht: waarde van de activa meer dan € 20 miljoen, de omzet van de onderneming meer dan € 40 miljoen en/of de onderneming meer dan 250 werknemers heeft. Worden minimaal twee van de drie vragen met een ‘ja’ beantwoord voor de afgelopen 2 jaar, dan is volgens de wet sprake van een grote onderneming.

Nieuwe en bestaande overeenkomsten

Vanaf 1 juli 2022 geldt de verkorte betaaltermijn van 30 dagen direct voor nieuwe overeenkomsten. Voor bestaande overeenkomsten zal een overgangstermijn van één jaar van toepassing zijn. Lopende overeenkomsten hoeven dus niet vóór 1 juli 2022 te worden aangepast en mogen dus nog een jaar uitwerken. Na dat overgangsjaar, moeten ook de lopende overeenkomsten in overeenstemming zijn gebracht aan deze wet. Hiermee wordt voorkomen dat grote ondernemingen langere betalingstermijnen blijven hanteren door langlopende overeenkomsten af te sluiten.

Sanctie

Hanteert een grote onderneming vanaf 1 juli 2022 een langere betaaltermijn, dan is deze nietig en geldt automatisch een termijn van 30 dagen. Over de termijn die de 30 dagen overschrijdt is de grote onderneming de wettelijke handelsrente (thans 8%) verschuldigd.

De verplichting voor de grote onderneming om wettelijke rente te vergoeden is gedurende vijf jaar nadat de vordering tot betaling van rente opeisbaar is geworden afdwingbaar. Hierdoor kan in een afhankelijke handelsrelatie de mkb-onderneming eventueel wachten met het vorderen van rente tot het moment dat partijen niet langer zaken met elkaar doen. De hoop is dat grote ondernemingen dit als een stok achter de deur gaan zien en een lange betaaltermijn vaarwel zeggen.

Meldpunt achterstallige betalingen

Begin 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt al een tijdelijk Meldpunt achterstallige betalingen geopend. Bij het meldpunt kan tot 23 januari 2023 onder voorwaarden een anonieme melding worden gedaan van achterstallige betalingen. Voor meer informatie, bekijk de website van de ACM. Op basis van de meldingen die daar binnenkomen, wil de minister bezien of er meer nodig is, zoals het instellen van een publieke toezichthouder. Over twee jaar wordt de wet geëvalueerd.

Hulp nodig? Onze specialisten staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over de betalingstermijn van mkb- of grote onderneming of heb je een specifieke vraag die niet in dit artikel terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Renate Baken of Joyce de Graaff.