Nieuws & Blogs

Betalingstermijn grote ondernemingen aan mkb verkort naar 30 dagen per 1 juli 2022

|

Heb je grote bedrijven als klant? De wettelijke termijn waarbinnen grote bedrijven de facturen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, is sinds 1 juli 2022 verkort naar 30 dagen.

De onderhandelingspositie tussen een grote afnemer en een mkb leverancier is in veel gevallen niet in evenwicht. De praktijk wijst uit dat grote afnemers vaak ruime betalingstermijnen “opleggen” en voor onderhandeling is weinig speelruimte. Staat de liquiditeitspositie van je onderneming onder druk, zorg dan dat je debiteuren hun rekeningen eerder aan je betalen, bijvoorbeeld met een korte betalingstermijn en strakke betalingsherinneringen.

Om jou als mkb-ondernemer hierbij een handje te helpen, is de wettelijke betalingstermijn van grote ondernemingen aan mkb-ondernemingen gehalveerd van 60 naar 30 dagen. Grote ondernemingen kunnen op grond van de wet niet langer afwijken van de betaaltermijn én aan de niet naleving zijn sancties gekoppeld.

Mkb of grote onderneming

Om vast te stellen of je klant een mkb-onderneming of een grote onderneming is, wordt aangesloten bij de criteria uit het jaarrekeningenrecht: waarde van de activa meer dan € 20 miljoen, de omzet van de onderneming meer dan € 40 miljoen en/of de onderneming meer dan 250 werknemers heeft. Worden minimaal twee van de drie vragen met een ‘ja’ beantwoord voor de afgelopen 2 jaar, dan is sprake van een grote onderneming.

Nieuwe en bestaande overeenkomsten

Vanaf 1 juli 2022 geldt de verkorte betaaltermijn van 30 dagen direct voor nieuwe overeenkomsten. Voor bestaande overeenkomsten geldt enig uitstel. De betalingstermijnen in lopende overeenkomsten moeten uiterlijk op 30 juni 2023 in overeenstemming met de nieuwe wet zijn gebracht. Hiermee wordt voorkomen dat grote ondernemingen langere betalingstermijnen kunnen blijven hanteren door langlopende overeenkomsten af te sluiten.

Sanctie

Hanteert een grote onderneming vanaf 1 juli 2022 een langere betaaltermijn, dan is deze termijn nietig en geldt automatisch een termijn van 30 dagen. Over de termijn die de 30 dagen overschrijdt is de grote onderneming de wettelijke handelsrente (thans 8%) verschuldigd.

De verplichting voor de grote onderneming om wettelijke rente te vergoeden is gedurende vijf jaar nadat de vordering tot betaling van rente opeisbaar is geworden afdwingbaar. Hierdoor kan in een afhankelijke handelsrelatie de mkb-onderneming eventueel wachten met het vorderen van rente tot het moment dat partijen niet langer zaken met elkaar doen. De hoop is dat grote ondernemingen dit als een stok achter de deur gaan zien en een lange betaaltermijn vaarwel zeggen.

Meldpunt achterstallige betalingen

Begin 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt al een tijdelijk Meldpunt achterstallige betalingen geopend. Bij het meldpunt kan tot 25 januari 2023 onder voorwaarden een anonieme melding worden gedaan van achterstallige betalingen. Voor meer informatie, bekijk dde website van de ACM. Op basis van de meldingen die daar binnenkomen, wil de minister bezien of er meer nodig is, zoals het instellen van een publieke toezichthouder. Over twee jaar wordt de wet geëvalueerd.

Hulp nodig? Onze specialisten staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over afspraken over betalingstermijnen, het verbeteren van de liquiditeit of heb je een andere vraag die niet in dit artikel terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Renate Baken of Joyce de Graaff.