Nieuws & Blogs

Update: Betalingstermijn grote ondernemingen verkort

|
Update: Betalingstermijn grote ondernemingen aan mkb definitief verkort naar 30 dagen per 1 juli 2023

Heb je grote bedrijven als klant of heb je zelf een groot bedrijf? De wettelijke termijn waarbinnen grote bedrijven de facturen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, is sinds 1 juli 2022 verkort naar 30 dagen voor nieuwe overeenkomsten. Tot 30 juni 2023 hebben bedrijven de gelegenheid gehad hun betalingstermijn voor bestaande overeenkomsten te wijzigingen, zodat deze per 1 juli 2023 30 dagen bedraagt. 

De onderhandelingspositie tussen een grote afnemer en een mkb-leverancier is in veel gevallen niet in evenwicht. De praktijk wijst uit dat grote afnemers vaak ruime betalingstermijnen "opleggen" en er weinig onderhandelingsruimte is. Staat de liquiditeitspositie van je onderneming onder druk, zorg dan dat je debiteuren hun rekeningen eerder aan je betalen, bijvoorbeeld met een korte betalingstermijn en strakke betalingsherinneringen. Om de mkb-ondernemer hierbij een handje te helpen, is de wettelijke betalingstermijn die grote ondernemingen in acht moeten nemen jegens hun mkb-leverancier gehalveerd van 60 naar 30 dagen. Grote ondernemingen kunnen op grond van de wet niet langer afwijken van de betaaltermijn én aan de niet naleving zijn sancties gekoppeld.

Mkb of grote onderneming

Om vast te stellen of je klant een mkb-onderneming of een grote onderneming is, wordt aangesloten bij de criteria uit het jaarrekeningenrecht: 

  • de onderneming heeft een waarde van de activa van meer dan € 20 miljoen;
  • de omzet van de onderneming is meer dan € 40 miljoen;
  • de onderneming heeft meer dan 250 werknemers. 

Worden minimaal twee van de drie vragen met een ‘ja’ beantwoord voor de afgelopen 2 jaar, dan is sprake van een grote onderneming.

Nieuwe en bestaande overeenkomsten

Vanaf 1 juli 2022 geldt de verkorte betaaltermijn van 30 dagen direct voor nieuwe overeenkomsten. Betalingstermijnen in bestaande overeenkomsten moeten uiterlijk op 30 juni 2023 in overeenstemming met de nieuwe wet zijn gebracht. En ook wanneer grote Nederlandse ondernemingen aankopen doen in het buitenland, zijn zij gebonden aan een betalingstermijn van 30 dagen jegens de buitenlandse mkb-leverancier.

Sanctie

Hanteert een grote onderneming vanaf 1 juli 2023 een betaaltermijn langer dan 30 dagen, dan is deze termijn nietig en geldt automatisch een termijn van 30 dagen. Over de termijn die de 30 dagen overschrijdt, is de grote onderneming de wettelijke (handels)rente (vanaf 1 juli 2023 12%) verschuldigd.

De verplichting voor de grote onderneming om wettelijke (handels)rente te vergoeden is gedurende 5 jaar nadat de vordering tot betaling van rente opeisbaar is geworden afdwingbaar. Hierdoor kan in een afhankelijke handelsrelatie de mkb-onderneming eventueel wachten met het vorderen van rente tot het moment dat partijen niet langer zaken met elkaar doen, tenzij de vervaltermijn van vijf jaar in de algemene voorwaarden van de grote ondernemingen is verkort. 

Inwerkingtreding CSRD-richtlijn helpt een handje mee

Met ingang van 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over het effect van hun bedrijfsactiviteiten op zowel mens als klimaat, in overeenstemming met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze richtlijn heeft tot doel de transparantie te vergroten en de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie te verbeteren. In het kader van meer transparantie moeten grote ondernemingen informatie verstrekken in hun jaarrekening met betrekking tot betalingsmethoden, waaronder contractuele betalingsvoorwaarden, gemiddelde werkelijke betalingsvoorwaarden en betalingsachterstanden ten opzichte van zowel kleine als grote ondernemingen. De verwachting is dat ook de CSRD grote ondernemingen op een positieve manier beïnvloedt een zo kort mogelijke betalingstermijn te (gaan) hanteren jegens hun leveranciers. 

Hulp nodig? Onze specialisten staan voor je klaar!

Wil je meer informatie over afspraken over betalingstermijnen, het verbeteren van de liquiditeit of heb je een andere vraag die niet in dit artikel terug te vinden is? Neem dan contact op met één van onze specialisten: Renate Baken of Hans Sengers.