Nieuws & Blogs

Afspraak grensarbeiders België en Duitsland tijdens coronacrisis weer verlengd

|

Nederland heeft met België en Duitsland overeenkomsten afgesloten over het heffen van belastingen over loon tijdens de coronacrisis. De overeenkomsten met België en Duitsland zijn onlangs verlengd tot 1 januari 2022. 

Thuiswerken

Onder voorwaarden mogen thuiswerkdagen van werknemers behandeld worden als werkdagen in het normale werkland te zijn indien het thuiswerken uitsluitend een gevolg is van de maatregelen die de autoriteiten tegen de uitbraak van het coronavirus hebben getroffen. In bepaalde situaties zal het toepassen van de fictie leiden tot een belastingvoordeel. Het is aan de werknemer om desgewenst een beroep te doen op deze fictie – de fictie dient vervolgens consistent te worden toegepast in de Nederlandse en de Belgische en/of Duitse aangiften inkomstenbelasting. Uiteraard kan de werkgever hier in de salarisadministratie al reken mee houden, maar dat hoeft niet.

Inactiviteit

Daarnaast hebben Nederland, België en Duitsland aangegeven dat zij van mening zijn dat wanneer een werknemer vanwege de coronacrisis inactief thuis zit met doorbetaling van het loon, het loon belast moet worden in het land waar de werkzaamheden zouden zijn uitgeoefend indien de werknemer wel gewerkt zou hebben.

Looptijd overeenkomst grensarbeiders

De overeenkomsten met België en Duitsland zijn met terugwerkende kracht per 11 maart 2020 ingegaan. Voor België zijn de gemaakte afspraken onlangs verlengd tot 1 januari 2022. De met Duitsland gemaakte afspraken gelden eveneens tot 1 januari 2022.