Verbetering en Optimalisatie

Vanuit verschillende disciplines dragen onze professionals bij aan het verbeteren en optimaliseren van bedrijven van onze klanten. Dit doen we vaak in een continuproces, met focus op gezamenlijk bepaalde prioriteiten, maar daarnaast helpen we ondernemers ook bij concrete, ad hoc vraagstukken. Dit betekent dat we kunnen helpen bij het bepalen van je strategie, ondernemingsplan, marktbenadering of productportfolio. Ook kunnen we je helpen om in je bedrijfsvoering aan te sluiten bij actuele regelgeving. En in het verlengde daarvan helpen we je om je (fiscale of juridische) structuur te optimaliseren. Ook kijken we nog een laagje dieper in je bedrijf: naar wat nodig is om je onderneming financieel (nog) gezonder te maken. Zo helpen we je bijvoorbeeld bij het realiseren van meer rendement, een betere cashflow of beter beheer van je werkkapitaal. We hebben diepgaande kennis van administratieve processen en bedrijfsprocessen. Van daaruit geven we advies hoe die efficiënter of effectiever kunnen worden. IT, digitalisering en automatisering zijn daarbij belangrijke invalshoeken. We toetsen en analyseren of de huidige situatie voldoet aan de normen; wettelijke normen, die van jouzelf of die van andere stakeholders. In de praktijk kun je bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van een Security Scan of zogenaamde penetratie test.  Tot slot kijken we naar het functioneren van je organisatie als geheel. Ons advies daarin kan bijvoorbeeld leiden tot reorganisaties, waar we je ook bij kunnen begeleiden.