Nieuws & Blogs

Geactualiseerd Vastgoedbesluit omzetbelasting: Verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen

|
verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen

In dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste wijzigingen omtrent het begrip 'verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen' die in werking zijn getreden op 1 januari 2024 binnen het geactualiseerd Vastgoedbesluit omzetbelasting. 

Verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen

In het oude Vastgoedbesluit was geen beleid opgenomen over de verhuur van woningen met daarop gelegen niet-geïntegreerde zonnepanelen.

Onder het nieuwe Vastgoedbesluit is er beleid opgenomen over de verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen die op of in de onmiddellijke nabijheid van de woning liggen. Als een verhuurder zonnepanelen verhuurt die niet geïntegreerd zijn in de woning, dan vormt dit een bijkomende prestatie bij de btw-vrijgestelde verhuur van de woning.

De Staatssecretaris heeft goedgekeurd dat verhuurders die vóór 2023 de btw op de aanschaf van zonnepanelen in aftrek hebben gebracht de verhuur van zonnepanelen als afzonderlijke btw-belaste prestatie mogen blijven aanmerken tot het einde van de herzieningstermijn van de zonnepanelen. De aftrek op de zonnepanelen blijft daarmee in stand.

Meer informatie over btw en vastgoed

Heb je vragen over het geactualiseerde Vastgoedbesluit dan wel over btw bij andere onroerend goedsituaties binnen jouw onderneming? Neem dan contact op met onze btw-adviesgroep. Wij helpen je graag verder.

Bekijk hier ook de wijzigingen omtrent het begrip bouwwerk bij bestrating, btw bij servicekosten en nutsvoorzieningen, of optie btw met terugwerkende kracht.