Nieuws & Blogs

Geactualiseerd Vastgoedbesluit omzetbelasting: Begrip bouwwerk bij bestrating

|
Begrip bouwwerk bij bestrating

Het Ministerie van Financiën heeft op 14 december 2023 een update van het besluit over onroerende zaken en omzetbelasting gepubliceerd. In dit artikel zullen we een besluit verder aanduiden als ''Vastgoedbesluit''. Een groot document dat de belastingheffing beschrijft bij de verkoop en verhuur van onroerend goed en bij rechten die op onroerend goed zijn gevestigd. In dit artikel nemen we je mee in de belangrijkste wijzigingen omtrent het begrip 'bouwwerk bij bestrating' die in werking zijn getreden op 1 januari 2024. 

Begrip bouwwerk bij bestrating

In de praktijk rijst met enige regelmaat de vraag of de levering van onbebouwde grond met daarop aanwezige bestrating kwalificeert als een bouwterrein in de zin van de omzetbelasting. Deze vraag is relevant omdat een bouwterrein van rechtswege is belast met btw en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Het geactualiseerde Vastgoedbesluit maakt hierin het volgende onderscheid:

  • Klinkerbestrating die onderdeel uitmaakt van een geheel waarbij bijvoorbeeld de toplaag is afgegraven en dat verder bestaat uit drainage en terreinverlichting, kwalificeert als een gebouw. Ook klinkerbestrating met een fundering die in asfalt is ingelegd is een gebouw.
  • Als sprake is van een terrein met klinkers die geen onderdeel uitmaken van een geheel en die eenvoudig zijn te verwijderen, is geen sprake van een gebouw. Dit geldt ook voor een terrein dat is voorzien van stelconplaten.

Hoewel bovenstaande opvatting meer handvatten biedt, onderschrijven wij dat er in veel gevallen nog discussie over dit punt kan bestaan. Te denken valt aan een klinkerpad die tevens dienst doet als (openbare) weg.

Meer informatie over btw en vastgoed

Heb je vragen over het geactualiseerde Vastgoedbesluit dan wel over btw bij andere onroerend goedsituaties binnen jouw onderneming? Neem dan contact op met onze btw-adviesgroep. Wij helpen je graag verder.

Bekijk hier ook de wijzigingen omtrent btw bij servicekosten en nutsvoorzieningen, verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen, of optie btw met terugwerkende kracht.