Nieuws & Blogs

Geactualiseerd Vastgoedbesluit omzetbelasting: Optie btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht

|
optie btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht

In het geactualiseerd Vastgoedbesluit is er een nieuwe regeling geformeerd omtrent het begrip 'optie btw-belaste verhuur. Veelal werd gebruik gemaakt van deze optie via een bepaling in de huurovereenkomst.

Optie btw-belaste verhuur met terugwerkende kracht

Onder het oude Vastgoedbesluit kon met maximaal drie maanden terugwerkende kracht worden geopteerd voor een btw-belaste verhuur. Veelal werd gebruik gemaakt van deze optie via een bepaling in de huurovereenkomst.

Het komt voor dat partijen onbedoeld geen verzoek hebben gedaan om toepassing van de optie noch de keuze voor toepassing van de optie niet hebben vastgelegd in de huurovereenkomst.

In het geactualiseerde Vastgoedbesluit wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waarin er is gehandeld alsof rechtsgeldig is geopteerd voor btw-belaste verhuur en situaties waarin dat niet het geval is.

Er is gehandeld alsof rechtsgeldig is geopteerd voor btw-belaste verhuur

Goedgekeurd is dat de optie voor belaste verhuur aanvangt op de datum die is genoemd in het optieverzoek van partijen dan wel op de datum die is opgenomen in de gewijzigde schriftelijke huurovereenkomst.

Met ingang van het geactualiseerde Vastgoedbesluit geldt daarbij niet langer een maximale terugwerkende kracht van drie maanden.

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

  • De huurder voldoet gedurende de hele periode waarvoor met terugwerkende kracht wordt geopteerd voor een btw-belaste verhuur aan de 90%-norm (voor bepaalde branches 70%); en
  • Partijen hebben gedurende de hele periode gehandeld alsof rechtsgeldig is gekozen voor belaste verhuur. Dat wil zeggen dat btw is berekend en op de factuur is vermeld en dat partijen daarmee de gevolgen aanvaarden die wet- en regelgeving verbindt aan de optie voor belaste verhuur.

De goedkeuring kan ook worden toegepast wanneer de schriftelijke huurovereenkomst niet voldoet aan de formele voorwaarden voor toepassing van de optie btw-belaste verhuur. Het formele gebrek dient te worden hersteld binnen een redelijke termijn nadat partijen hiervan op de hoogte zijn.

Er is niet gehandeld alsof rechtsgeldig is geopteerd voor btw-belaste verhuur 

Als er niet is gehandeld alsof rechtsgeldig is geopteerd voor btw-belaste verhuur blijft het mogelijk om alsnog met terugwerkende kracht te opteren.

Voor deze situaties is de terugwerkende kracht beperkt tot drie maanden.

Meer informatie over btw en vastgoed

Heb je vragen over het geactualiseerde Vastgoedbesluit dan wel over btw bij andere onroerend goedsituaties binnen jouw onderneming? Neem dan contact op met onze btw-adviesgroep. Wij helpen je graag verder.

Bekijk hier ook de wijzigingen omtrent het begrip bouwwerk bij bestrating, btw bij servicekosten en nutsvoorzieningen, of verhuur van niet-geïntegreerde zonnepanelen.