Downloads  |  Veelgestelde vragen
Contact

Heeft u een vraag? Klik op de button om deze te stellen en we nemen zo snel mogelijk contact met u op:

Stel uw vraag

Onze contactgegevens »

Conflicten met leveranciers of klanten

Uw klant is koning. Een goede relatie met die klant is dan ook van groot belang. Klanten zijn immers het bestaansrecht van uw onderneming. Maar naast de afhankelijkheid van klanten, zijn ook uw leveranciers van groot belang. U vertrouwt erop dat zij tijdig leveren en goede kwaliteit bieden. Vaak maakt u hierover afspraken. Maar wat als een leverancier zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? En wat als er een meningsverschil ontstaat met een belangrijke klant?

In beide gevallen zult u in eerste instantie proberen de onvrede op een minnelijke manier op te lossen, maar desondanks kan het gebeuren dat de situatie escaleert.

Conflict voorkomen

Wanprestatie

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn algemene voorwaarden?

Antwoord: Algemene voorwaarden zorgen ervoor dat u niet bij iedere nieuwe opdracht of verkoop van producten hoeft te onderhandelen over de voorwaarden waaronder u de opdracht aangaat of de producten levert. Indien u toch besluit afwijkende afspraken te maken met de klant legt u dat schriftelijk vast in de overeenkomst. Van belang daarbij is dat de algemene voorwaarden voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de klant ter beschikking zijn gesteld. U kunt ze op de achterkant van een offerte of overeenkomst opnemen, overhandigen of vooraf toesturen. Zorg er in ieder geval voor dat u achteraf kunt bewijzen dat ze tijdig aan de klant ter beschikking zijn gesteld. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door ze te laten paraferen door de klant. Het is gebruikelijk om standaard algemene voorwaarden te hanteren, maar er is met op maat gemaakte algemene voorwaarden echter veel winst te behalen.

Wat is het verschil tussen een overeenkomst met een consument en zakelijke relatie?

Antwoord: Als u een koopovereenkomst aangaat met een consument dan is het consumentenrecht van toepassing. Het consumentenrecht geeft de consument vergaande bescherming. Er mag niet ten nadele van de consument van dit recht worden afgeweken. Indien u een overeenkomst aangaat met een andere professionele partij dan geldt het contractenrecht. Dit recht wordt gekenmerkt door vrijheid en geeft ondernemers de mogelijkheid om een overeenkomst zo voordelig mogelijk in te richten. Gezien deze vrijheid en de financiële belangen is het raadzaam u bij te laten staan door een jurist.

Wanneer kan ik een beroep doen op mijn algemene inkoopvoorwaarden?

Antwoord: Algemene inkoopvoorwaarden zorgen ervoor dat u niet bij iedere nieuwe inkoop van producten hoeft te onderhandelen over de voorwaarden waaronder u tot inkoop overgaat. Indien u toch besluit afwijkende afspraken te maken met de leverancier legt u dat schriftelijk vast in een overeenkomst. Van belang daarbij is dat algemene inkoopvoorwaarden voor of tijdens het aangaan van de overeenkomst aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld. Zorg ervoor dat u het achteraf kunt bewijzen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door ze te laten paraferen door de leverancier. Het is gebruikelijk om standaard algemene inkoopvoorwaarden te hanteren, maar er is met op maat gemaakte inkoopvoorwaarden echter veel winst te behalen.

Is het deponeren van algemene inkoopvoorwaarden verplicht?

Antwoord: Het is mogelijk om algemene in- of verkoopvoorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of de rechtbank. Het deponeren van algemene in- of verkoopvoorwaarden is echter niet verplicht. Het voordeel van het deponeren van algemene in- of verkoopvoorwaarden is dat de wederpartij ze toch kan inzien als u niet in de gelegenheid bent ze aan de wederpartij te overhandigen, bijvoorbeeld in geval van telefonische verkoop. Tevens kan het dienen als bewijs om te voorkomen dat er discussie ontstaat welke voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de overeenkomst tot stand kwam.