Nieuws & Blogs

Wat is Exit Planning en waarom is het belangrijk?

|

Wat is Exit Planning? Ooit komt het moment dat je als ondernemer afscheid gaat nemen van je (familie)bedrijf. Het moment dat je het spreekwoordelijke stokje gaat overdragen aan je opvolger(s). Maar die stap neem je niet zomaar. Daar moet je goed over nadenken en veel voor regelen. Zeker als je de kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht zo groot mogelijk wilt maken. Dit intensieve traject noemen we Exit Planning. 

Wat is Exit Planning?

Je bedrijf overdragen doe je maar één keer en dat wil je natuurlijk op de goede manier doen. Zodat alle betrokken partijen tevreden zijn, het bedrijf klaar is voor de toekomst én ook jij bewuste keuzes hebt gemaakt voor je ‘leven na de zaak’. Je zult begrijpen dat een goede Exit Planning daarom van het grootste belang is. Voor je opvolger geldt hetzelfde: hij of zij neemt het familiebedrijf maar één keer over en maakt daarmee een keuze voor het leven. Dan is het natuurlijk essentieel dat alles goed is geregeld om een mooie start te kunnen maken.

In het traject van de Exit Planning komen alle zaken die nodig zijn voor een goede bedrijfsoverdracht uitgebreid aan bod. Zo moeten alle fiscale en financiële zaken op orde worden gebracht en wordt er een plan gemaakt voor bedrijfsoptimalisatie en
rendementsverbeteringen om de overdracht voor alle partijen zo interessant mogelijk te maken. Die zakelijke kant is belangrijk, maar wat minstens zoveel aandacht vraagt, is de emotionele kant van het verhaal. Een bedrijfsoverdracht is namelijk niet niks. Als het uiteindelijk het stokje wordt overgedragen, dan is het wel zo fijn als alle betrokken partijen daar een goed gevoel bij hebben. 

Waarom is Exit Planning belangrijk?

Wist je dat slechts 20% van de overdrachten van familiebedrijven succesvol is? Reden hiervoor is vaak het gebrek aan een goede Exit Planning. De overdracht van een familiebedrijf kan alleen slagen met een uitgekiend plan. Dit zorgt er namelijk voor dat er niets aan het toeval kan worden overgelaten en je tijdens of na de overdracht niet voor verrassingen komt te staan.  Exit Planning is ook belangrijk omdat een bedrijfsoverdracht nou eenmaal niet in een paar dagen geregeld is. Hier heb je meerdere jaren voor nodig, waarbij een traject van vijf tot tien jaar heel normaal is. Zorg er dus ook voor dat je op tijd begint, liefst nog voor je vijftigste. Lees hier waarom. 

Die tijd heb je nodig om te voorkomen dat alles op een hoop komt en beslissingen overhaast moeten worden genomen. Een goede voorbereiding en een duidelijke Exit Planning zorgen ervoor dat alle zaken die belangrijk zijn voor een goede overdracht in fases kunnen worden doorlopen. 

Het traject van Exit Planning

We kunnen het traject van je Exit Planning grofweg onderverdelen in vijf fases die je stap voor stap doorloopt. In iedere fase zitten diverse go/no-go-momenten die ervoor zorgen dat je goed op koers blijft en de juiste beslissingen neemt. 

  • Stap 1: de praatfase
  • Stap 2: persoonlijk plan
  • Stap 3: het financiële plan
  • Stap 4: het bedrijfsplan
  • Stap 5: de bedrijfsoverdracht

 

Meer weten over Exit Planning?

Wil je weten wat Exit Planning precies inhoudt en hoe dit je als ondernemer kan helpen bij het plannen van je pensioen? Download onze brochure.

New call-to-action