Slapende dienstverbanden, actie voor 1 januari 2020 noodzakelijk

Op 18 december 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Eerder informeerde wij u al dat de Hoge Raad van mening is dat werkgevers uit hoofde van goed werkgeverschap de arbeidsovereenkomst van een langdurige arbeidsongeschikte werknemer dient te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. De transitievergoeding die wordt betaald in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid kan vanaf 1 april 2020 worden gedeclareerd bij het UWV in het kader van compensatieregeling voor de transitievergoeding.

Overgangsrecht compensatie niet aangepast

Op 13 december 2019 heeft de minister aangegeven dat het overgangsrecht voor compensatie niet wordt aangepast. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2020 de toe te kennen compensatie wordt berekend aan de hand van de nieuwe (WAB) regels. De compensatie pakt bij dienstverbanden van 10 jaar of langer dan ook lager uit. Het advies van de minister is dan ook om nog vóór 1 januari 2020 slapende dienstverbanden te beëindigen om de hoge compensatie te behouden. Bij latere beëindiging zal de compensatie lager zijn, terwijl de te betalen transitievergoeding hoger kan zijn indien de 104-weken wachttijd is gelegen voor 1 januari 2020.

Mocht er binnen uw organisatie nog slapende dienstverbanden zijn, dan is het zaak om goed na te gaan of deze in 2019 nog dienen te worden beëindigd, om aanspraak te kunnen maken op de hogere compensatie onder het huidige recht. Vanaf 1 januari 2020 wordt de compensatie berekend aan de hand van de regels van de WAB en zal de compensatie lager uitvallen.

› Download brief minister inzake slapen dienstverbanden

 

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.