Informatiebeveiliging & Cyber Security

De data binnen je bedrijf is goud waard. Dat geldt niet alleen voor jou als ondernemer, maar ook voor internetcriminelen. Zij willen maar al te graag deze waardevolle, virtuele bedrijfseigendommen in handen krijgen. Als organisatie kun je dan ook niet zonder een goede informatiebeveiliging.

Onze IT-adviseurs helpen je om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je gegevens te beoordelen, te verbeteren en te monitoren. Hiervoor hebben wij verschillende diensten tot onze beschikking:

  • Information Maturity Scan
  • Begeleiding van ISO 27001 certificeringstrajecten
  • Implementatie informatiebeveiligingsbeleid

Dit geeft ons de handvatten om samen met jou de cyber security te verhogen en de informatiebeveiliging naar een hoger niveau te brengen.

"Voor een ISO 27001 certificering en de implementatie van een informatiebeveiligingsbeleid geven wij graag advies op maat." Thijs Peeters IT-auditor

Information Maturity Scan

De Information Maturity Scan is een quick scan waarin wij een onderzoek uitvoeren naar het volwassenheidsniveau van je organisatie op het gebied van informatiebeveiliging. Het doel hiervan is antwoord kunnen geven op de vraag ‘in hoeverre volstaat het huidige volwassenheidsniveau van informatiebeveiliging voor onze organisatie en de genoemde processen en systemen?’.

Door ontwikkelingen op het gebied van IT worden de bedrijfsprocessen steeds afhankelijker van deze IT. Hierdoor worden zaken als informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit steeds belangrijker. Daar staat echter tegenover dat het inrichten en het beheersen van de informatiebeveiliging een complexe expertise is. Een Information Maturity Scan is een goede eerste stap in het traject van een beter informatiebeveiligingsbeleid.

Wil je weten hoe een Information Maturity Scan jouw organisatie kan helpen met informatiebeveiliging en cyber security? Extra informatie vind je op onze speciale informatiepagina hierover en je kunt ook altijd een afspraak maken voor een adviesgesprek. Dan kijken onze specialisten meteen met jou mee.

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

Deze bedrijven gingen je voor:

Implementatie informatiebeveiligingsbeleid

Bij de implementatie van een informatiebeveiligingsbeleid komen er veel verschillende onderwerpen aan bod. Het inschakelen van een expert die je hierbij kan adviseren, is een keuze waar je meteen profijt van hebt.

Wij kiezen tijdens het implementatietraject voor een pragmatische aanpak. Als MKB-ondernemer heb je immers behoefte aan een persoonlijke benadering.  Onze werkwijze concentreert zich dan ook rond het ontwikkelen en ‘vullen’ van één document: het informatiebeveiligingsbeleid. Hierin komen alle voor jouw relevante elementen van informatiebeveiliging in samen.

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

Deze bedrijven gingen je voor:

Implementatie ISO 27001

De ISO 27001 certificering is een erkende standaard voor informatiebeveiliging. Organisaties die ISO 27001 gecertificeerd zijn, voldoen aan vastgestelde eisen voor de implementatie van beveiligingsmaatregelen. De specialisten van Bol Adviseurs kunnen je adviseren in dit traject.

In het ISO 27001 implementatietraject begeleiden we je bij het ontwikkelen van het informatiebeveiligingsbeleid en bij de implementatie van relevante beheersmaatregelen. Wanneer deze implementatie afgerond is, zal dit getoetst worden door een geaccrediteerde organisatie. Na de toetsing ontvang je het ISO 27001 certificaat.

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan

Cybersecuritymanagment

Cybersecurity is een thema dat binnen veel organisaties steeds hoger op de agenda komt te staan. De gevolgen van een geslaagde cyber-aanval kunnen immers zeer schadelijk zijn. In de huidige tijd zijn investeringen in de IT-infrastructuur noodzakelijk om de weerbaarheid tegen cyber-aanvallen te vergroten. Maar met enkel uitstekende technische beveiligingsmiddelen is er nog geen sprake van effectief cybersecuritymanagement. Er dient namelijk ook rekening gehouden te worden met andere componenten, zoals bijvoorbeeld het beveiligingsbewustzijn van mensen binnen de organisatie en de mate waarin cybersecuritymaatregelen gewaarborgd worden binnen bedrijfsprocessen.

Om organisaties te helpen hun cybersecuritymanagement te optimaliseren maakt Bol gebruikt van de door businesspartner NewDay ontwikkelde aanpak. Hierbij wordt eerst het huidige cyberrisico van je organisatie beoordeeld. Vervolgens wordt een plan opgesteld, waarmee de noodzakelijke of gewenste aanpassingen op beheersbare wijze kunnen worden doorgevoerd. Deze verbeteringen gaan vaak verder dan alleen het technische aspect; de gehele organisatie wordt namelijk meegenomen in de optimalisatie van het cybersecuritymanagement. Op deze manier ontstaat een cybersecuritybeleid dat door de hele organisatie gedragen wordt, waardoor het cyberrisico aantoonbaar wordt verlaagd.

Vraag een persoonlijk adviesgesprek aan