Nieuws & Blogs

Uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april 2022

|

Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen tot 1 april 2022 bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor de meeste belastingschulden. Vanaf 1 april dit jaar moeten alle nieuwe betalingsverplichtingen weer voldaan worden. Als dga moet je dan ook een mogelijke betalingsonmacht van jouw bv weer apart melden.

Betalingsonmacht

Als je als bestuurder van een bv uitstel van betaling voor jouw bv hebt aangevraagd, merkt de fiscus dit tot en met 31 maart 2022 ook aan als een melding van betalingsonmacht. Jouw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020. Dit betekent dat je vanaf 1 april 2022 de betalingsonmacht van jouw bv weer op de oude manier moet melden om jouw aansprakelijkheid als bestuurder te beperken.

Aflossen belastingschulden

Je moet jouw belastingschulden namelijk in beginsel vanaf 1 oktober 2022 aflossen. Je krijgt hiervoor vijf jaar de tijd. 

Een melding van betalingsonmacht beperkt de kans dat je aansprakelijk gesteld wordt voor belastingschulden van jouw bv. Zijn betalingsmoeilijkheden namelijk tijdig gemeld, dan is een bestuurder niet aansprakelijk, tenzij de inspecteur kan bewijzen dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Naheffingsaanslagen tijdens bijzonder uitstel

Tijdens jouw bijzonder uitstel krijg je toch naheffingsaanslagen voor de belastingen waarvoor je bijzonder uitstel hebt. Op deze manier heb je een overzicht van de belastingschuld die je na het einde van jouw bijzonder uitstel moet gaan aflossen.

Deze naheffingsaanslagen en eventuele betaalverzuimboetes hoef je dus niet te betalen. Je hoeft er ook geen bezwaar tegen te maken.

Bekijk het Coronadossier »