Nieuws & Blogs

Top 10 Prinsjesdag 2020

|

Dit jaar tijdens Prinsjesdag geen Gouden Koets, troonrede in de Ridderzaal of balkonscène, maar wél gewoon een Miljoenennota. Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen? De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn uiteraard sterk beïnvloed door de coronacrisis. In dit artikel zetten we kort de belangrijkste tien fiscale voorstellen en wijzigingen voor jou op een rij.

Houd er wel rekening mee dat deze voorstellen nog gewijzigd kunnen worden tijdens de behandeling in het parlement. Ook moet erbij worden aangemerkt dat in 2021 de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. In dat kader is het verstandig om nog niet al te veel te vertrouwen op de nu geplande wijzigingen voor de jaren na 2021.

1) Invoering startersvrijstelling overdrachtsbelasting

Om de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren, wordt per 1 januari 2021 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd. De vrijstelling geldt voor de aankoop van een eigen woning door een koper tussen de 18 en 35 jaar. Is al eerder gebruikgemaakt van de vrijstelling, of is de koper 35 jaar of ouder, dan geldt het huidige tarief van 2% voor de aanschaf van een eigen woning.

Voor de aanschaf van onroerend goed door beleggers en rechtspersonen en van woningen die niet als hoofdverblijf worden gebruikt, gaat het tarief van de overdrachtsbelasting naar 8% (6% in 2020). 

2) Box 3: belastingvrij vermogen en tarief omhoog

Vanaf 1 januari 2021 wordt het belastingvrij vermogen in Box 3 verhoogd naar € 50.000 per belastingplichtige. Dit betekent dat spaarders en kleine beleggers met een vermogen tot € 50.000 (of € 100.000 met fiscaal partner) geen belasting meer betalen over het vermogen. Iedereen die in 2021 een vermogen heeft van € 50.000 of meer, betaalt vanaf 2021 31% belasting over de opbrengst uit vermogen. In 2020 is dat 30%. Die opbrengst uit vermogen wordt nog steeds forfaitair bepaald. Dat wil zeggen: voor iedere belastingplichtige op dezelfde manier, zonder dat rekening wordt gehouden met de werkelijke opbrengst uit het vermogen.


Let op! Voor de bepaling van toeslagen wordt bij het bepalen van de vermogensgrens gerekend met een vrij vermogen van € 31.430!


3) Verlaging inkomstenbelasting

In 2021 daalt het tarief in de eerste schijf (belastbaar inkomen tot en met € 68.507) van de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Het kabinet verlaagt dit tarief tussen 2022 en 2024 verder, tot uiteindelijk 37,03%. De inkomstenbelasting van de tweede schijf (belastbaar inkomen vanaf € 68.507) blijft 49,5%.

4) Verlaging zelfstandigenaftrek

Om het verschil in belastingheffing tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen, wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. In 2036 komt deze dan uit op € 3.240. Voor 2021 is de maximale zelfstandigenaftrek € 6.670.

Ondernemers worden voor de verlaging van de zelfstandigenaftrek gecompenseerd door verhoging van de arbeidskorting van € 3.819 naar € 4.205 in 2021 en verlaging van het basistarief in de inkomstenbelasting naar 37,10%. 

5) Tarief vennootschapsbelasting bijgesteld

Het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat zoals al eerder besloten van 16,5% naar 15%. Vanaf 2021 geldt dit lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. In 2022 zal deze grens verder verhoogd worden naar € 395.000. Het hoge tarief van de Vpb blijft 25%, dit in tegenstelling tot wat vorig jaar met Prinsjesdag was besloten

6) Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd en beperkt

Een van de coronasteunmaatregelen is de verhoging van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom naar 3% in plaats van 1,7%. Dit geldt alleen in 2020.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de bepaling van de vrije ruimte weer beperkt: tot een fiscale loonsom van € 400.000 geldt 1,7% en boven de € 400.000 geldt 1,18% (2020: 1,2%).

7) Hogere bijtelling voor elektrische auto

Vorig jaar is aangekondigd dat de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s stapsgewijs wordt verhoogd. Per 1 januari 2021 bedraagt de bijtelling voor het privégebruik van elektrische auto’s 12% (2020: 8%) over maximaal € 40.000 (2020: € 45.000). Is de cataloguswaarde hoger dan €40.000? Dan is over het bedrag daarboven de normale bijtelling van 22% van toepassing.

De komende jaren wordt de bijtelling verder verhoogd naar 16% in 2022. In 2025 stijgt de bijtelling naar 17%. De maximale cataloguswaarde waarvoor de lagere bijtelling geldt, wordt niet verhoogd en blijft €40.000. Nieuw per 1 januari 2021 is dat de maximale cataloguswaarde niet geldt voor zogenoemde zonnecelauto’s, die door geïntegreerde zonnepanelen worden aangedreven. Hiermee beoogt het kabinet vooruit te lopen op de ontwikkeling van de automarkt.

8) (om)Scholing toegankelijker

Door de coronacrisis kunnen werknemers hun baan kwijtraken. Het kabinet wil deze werknemers meer mogelijkheden geven voor omscholing. Daarom kunnen werkgevers vanaf 2021 ook scholingskosten van ex-werknemers onbelast vergoeden. 

9) Invoering baangerelateerde investeringskorting (BIK)

De regeling moet nog nader worden uitgewerkt, maar om investeringen te stimuleren wordt een nieuwe investeringskorting geïntroduceerd die ondernemers kunnen verrekenen met de loonheffingen.

10) Eerlijkere belastingheffing 'multinationals'

Momenteel zijn er veel bedrijven die in Nederland winst maken, maar geen belasting betalen dankzij verrekening van verliezen of bepaalde aftrekposten. Het gaat dan vooral om grote bedrijven of 'multinationals'. Om dit te voorkomen zijn in de vennootschapsbelasting de volgende maatregelen aangekondigd:

  • Een gemaakt verlies kan in de toekomst onbeperkt verrekend worden, maar zal worden beperkt tot € 1.000.000 van de belastbare winst. Bij een hogere winst zijn de verliezen slechts tot 50% van die hogere belastbare winst in een jaar verrekenbaar. Het restant wordt doorgeschoven naar volgende jaren. Deze maatregel zal het MKB vooral in positief opzicht raken: verliezen zijn momenteel slechts 6 jaar voorwaarts verrekenbaar, daarna vervallen de verliezen. De beperking tot € 1.000.000 is vanwege de omvang voor het gemiddelde MKB-bedrijf minder relevant. Bij grotere bedrijven is het iets om rekening mee te houden in het kader van de liquiditeit van de onderneming. De wijziging is voorzien per 1 januari 2022 en is nog niet in een wetsvoorstel opgenomen. Dat wordt pas in het voorjaar van 2021 verwacht.
  • Zogenoemde informeel-kapitaalstructuren worden per 1 januari 2022 aangepakt. Ook deze wijziging zal het gemiddelde MKB-bedrijf niet raken. De wijziging heeft alleen impact als in Nederland een marktconforme vergoeding van de winst wordt afgetrokken, terwijl in het buitenland die vergoeding niet belast wordt.
  • De aftrek van liquidatie- en stakingsverliezen in Nederland bij het beëindigen van bedrijfsactiviteiten in het buitenland wordt beperkt.
  • Er komt een onderzoek naar een fiscaal gelijkere behandeling van vreemd en eigen vermogen. Rente op vreemd vermogen is fiscaal aftrekbaar. Vergoedingen op eigen vermogen (dividend) zijn niet aftrekbaar. Dit veroorzaakt een prikkel om te financieren met vreemd vermogen die al jaren ongewenst wordt geacht.Dit is een belangrijke reden voor diverse renteaftrekbeperkingen die in de wet zijn opgenomen die de wetgeving inmiddels erg complex hebben gemaakt.


Een meer gedetailleerd overzicht van de plannen van het kabinet vind je in onze publicatie 'Special Miljoenennota 2021'. In deze special leggen we in heldere en begrijpelijke taal de belangrijkste kabinetsplannen uit. Hierdoor weet je als MKB-ondernemer wat je volgend jaar te wachten staat. De Special Miljoenennota 2021 is gratis en vrijblijvend te downloaden via onderstaande button. 

Download Special Miljoenennota 2021 »


Hulp nodig? Onze fiscalisten ondersteunen je graag!

Heb je vragen naar aanleiding van deze fiscale voorstellen en wijzigingen of ben je benieuwd naar de invloed van deze maatregelen op jouw situatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met op met De fiscalisten van Bol Adviseurs. Zij helpen je graag verder!

Marcel Peusens LR

 

Marcel Peusens
m.peusens@boladviseurs.nl
088 - 1211 455

Alois Brandsma LR

 

Alois Brandsma
a.brandsma@boladviseurs.nl
088 - 1211 362