Nieuws & Blogs

Thuiswerken: plicht, recht of must?

|

Het advies vanuit de overheid is momenteel om indien mogelijk thuis te werken. Daarbij is er onlangs weer een update gekomen over het wetsvoorstel werken waar je wilt én is er sprake van een krapte op de arbeidsmarkt waarbij de inzet van thuiswerken weleens een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zou kunnen zijn. Genoeg reden voor werkgevers om aandacht te hebben voor het thuiswerken. Kortom: is thuiswerken nu een plicht, een recht, of een must voor werknemers?

Is thuiswerken een wettelijk recht?

Het advies vanuit de overheid luidt nog steeds: werk thuis. Sinds het begin van de coronacrisis is er veelvuldig thuisgewerkt door werknemers en voor sommigen heeft het werken vanuit huis inmiddels een vaste plaats in hun wekelijkse werkroutine. Dit roept de vraag of werknemers in de toekomst de mogelijkheid hebben om thuiswerken ook daadwerkelijk af te dwingen. Met andere woorden:  is er een wettelijk recht op thuiswerken? Kort gezegd is dit op dit moment nog niet het geval, hetgeen hierna wordt toegelicht.

Wet flexibel werken

We kennen nu ook al een wet die onder meer ingaat op de arbeidsplaats, namelijk de Wet flexibel werken. Deze wet is van toepassing op werkgever met tien of meer werknemers. Op grond van deze wet hebben werknemers het recht om een verzoek te doen tot wijziging van de arbeidsplaats, zij kunnen de werkgever dus verzoeken om voortaan thuis te werken. Op grond van de wet heeft de werkgever vervolgens het recht om over het verzoek van de werknemer te beslissen. De werkgever dient het verzoek van werknemer tot wijziging van de arbeidsplaats te overwegen en kan vervolgens besluiten tot afwijzing van het verzoek. Werkgevers hebben dus wel een zogenaamde “duty to consider”, maar hoeven niet mee te gaan in de wens van de werknemer.

Wetsvoorstel Wet werken waar je wilt

Begin 2021 is er het wetsvoorstel Wet werken waar je wilt ingediend. In dit wetsvoorstel worden de juridische mogelijkheden van werknemers om thuiswerken af te dwingen aanzienlijk versterkt. Kort gezegd wordt voorgesteld om de Wet flexibel werken zodanig aan te passen, dat werkgevers een verzoek tot thuiswerken enkel kunnen afwijzen vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Met andere woorden: de lat om het verzoek af te wijzen wordt heel erg hoog gelegd voor werkgevers, waardoor de werknemer thuiswerken aanzienlijk eenvoudiger kan afdwingen.

Op dit wetsvoorstel is ook kritiek gekomen. Zo vindt de Raad van State en onlangs ook het Adviescollege Toetsing Regeldruk de wetswijziging voorbarig en zouden zij liever zien dat werkgevers en werknemers eerst trachten in onderling overleg goede afspraken te maken over een eventuele mogelijkheid tot thuiswerken, zonder dat de huidige wettelijke regeling wordt veranderd. We zullen dus moeten afwachten of het wetsvoorstel uiteindelijk tot een wet zal leiden.

Thuiswerken, een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde?

Zoals hiervoor uiteengezet is er op dit moment voor werknemers nog geen afdwingbaar recht op thuiswerken. Van de andere kant geldt er op dit moment in sommige sectoren een aanzienlijke krapte op de arbeidsmarkt is, ook juist in sectoren waar thuiswerken een reële optie is. Aantrekkelijk werkgeverschap speelt dan een belangrijke rol en het mogelijk maken van thuiswerken kan daaraan bijdragen. Minder reistijd, meer flexibiliteit en een betere afstemming op het privéleven worden  namelijk in het algemeen door werknemers als positieve aspecten van het thuiswerken gezien. Dit kan dan ook een reden zijn om thuiswerken mogelijk te maken voor jouw werknemers.

Download checklist thuiswerkovereenkomst!

Wanneer je thuiswerken wil gaan faciliteren is het zaak om hierover duidelijke afspraken te maken. Werken jouw medewerkers thuis, dan betekent dit namelijk meer verantwoordelijkheid voor jou als werkgever en extra aandacht voor de informatiebeveiliging en privacy van jouw bedrijf en data. Dit soort afspraken kun je vastleggen in een thuiswerkovereenkomst. Wij hebben een checklist gemaakt, waarin je precies kunt zien welke aandachtspunten er zijn bij het opstellen of aanscherpen van zo'n thuiswerkovereenkomst.

Benieuwd naar meer informatie? Wij hebben een checklist gemaakt, waarin je precies kunt zien welke aandachtspunten er zijn bij het opstellen of aanscherpen van zo'n thuiswerkovereenkomst.

Checklist downloaden »

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie over hoe je thuiswerken binnen jouw bedrijf kunt vormgeven of heb je een specifieke vraag?  Neem dan contact op met één van onze HR-specialisten Hein Vriens, Bas Jeckmans of Rob Kuijpers .  Zij helpen je graag verder!

Bekijk het Coronadossier »