Nieuws & Blogs

Stappenplan: Verlaging gebruikelijk loon in 2021

|

Werknemers met een aanmerkelijk belang (AB-werknemers), moeten een zogenoemd gebruikelijk loon ontvangen. Dit gebruikelijk loon is niet gebaseerd op omzet of winst van de onderneming, maar op de werkzaamheden van de AB-werknemer. Toch kan het bij teruglopende omzet en/of oplopende verliezen wenselijk zijn het loon van de AB-werknemer te verlagen. De AB-werknemer en zijn werkgever moeten dan wel aantonen dat het verlaagde loon nog “gebruikelijk” is.

Om discussies te vermijden heeft de Staatssecretaris van Financiën op 3 maart 2021 goedgekeurd dat het gebruikelijk loon in 2021 evenredig mag worden verlaagd als de omzet daalt door de coronacrisis. Met dit stappenplan bieden we je een handvat om na te gaan of en hoe het gebruikelijk loon over het jaar 2021 verlaagd kan worden.

Stap 1

Bepaal de (verwachte) omzet exclusief btw over het jaar 2021.

Stap 2

Elimineer hieruit buitengewone omzetmutaties die niet met de coronacrisis te maken hebben. Denk hierbij aan oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.


Let op! De goedkeuring van de staatssecretaris geeft niet aan naar welke omzet gekeken moet worden. Het ligt echter voor de hand om uit te gaan van de omzet bij de werkgever.


Werk je via een holding met een management fee dan kun je de omzet van jouw werkgever eenvoudig verlagen door het verlagen of stopzetten van de management fee. Bedenk wel dat een aanpassing van de management fee onderbouwd moet worden met zakelijke overwegingen. Bij grote verliezen of liquiditeitsproblemen kan een grotere (tijdelijke) daling van de management fee verdedigd worden. Voor het aanpassen van de management fee is een schriftelijke overeenkomst nodig. Als de holding statutair bestuurder is dan is ook een besluit van de Algemene Vergadering nodig. Uiteraard kunnen onze specialisten jou hierbij helpen.

Stap 3

Bereken vervolgens het gebruikelijk loon 2020 via de volgende formule:

Gebruikelijk loon 2020 = A x (B/C), mits B/C < 0,70
A = het gebruikelijk loon over 2019;
B = de omzet exclusief btw over het jaar 2021;
C = de omzet exclusief btw over het jaar 2019.


Voorbeeld:
A = Gebruikelijk loon 2019: €60.000
B = Omzet 2021: €100.000
C = Omzet 2019: €500.000

Gebruikelijk loon 2021 op basis van omzet = € 60.000 * € 100.000 / € 500.000 = € 12.000.


Indien de financiële situatie van de onderneming dusdanig slecht is dat het gewenst is het gebruikelijk loon lager vast te stellen dan uit deze berekening volgt, moet daarvoor een volledige onderbouwing opgesteld worden. Neem daarvoor contact op met een van onze specialisten.

Stap 4

Ga na hoeveel loon al is uitbetaald aan de AB-werknemer. Als feitelijk meer loon is uitbetaald dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt het al uitbetaalde loon als ondergrens voor het gebruikelijk loon. Loon verlagen kan namelijk niet met terugwerkende kracht (geen terugbetaling).


Voorbeeld:
Gebruikelijk loon op basis van omzet: € 12.000.
Al uitbetaald loon in 2021: 3* € 5.000 = € 20.000.
Gebruikelijk loon voor 2021 (hoogste van beide): € 20.000.


Houdt bij het bepalen van het nieuwe periodieke loon ook rekening met de behoefte van de AB-werknemer. Een lager gebruikelijk loon mag namelijk niet worden gecompenseerd via een toename van de rekening-courantschuld of hoger dividend.

De AB-werknemer in het voorbeeld heeft al het gebruikelijk loon ontvangen. De rest van het jaar mag het loon dus nihil zijn. Als hij het loon van de BV echter nodig heeft om zijn vaste lasten te kunnen betalen, zal toch een bedrag doorbetaald moeten worden.


Let op! Als voor de AB-werknemer de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) van toepassing is, betaal je in de subsidieperiode meestal 100% van het loon.


Stap 5

Nadat het nieuwe loon is bepaald dient het loon in principe formeel verlaagd te worden via een overeenkomst tussen werkgever en werknemer. Indien de AB-houder statutair bestuurder is, is ook een besluit van de Algemene Vergadering nodig. Ook hiervoor kun je terecht bij een van onze adviseurs.

Hulp nodig? Onze fiscalisten ondersteunen je graag!

We kunnen ons voorstellen dat er veel op je afkomt deze periode. Aarzel daarom niet om bij vragen contact met ons op te nemen; we helpen je graag verder! Fiscalist Marcel Peusens kan je meer vertellen over de precieze voorwaarden voor het verlagen van het gebruikelijk loon. 

Marcel Peusens LR

 

Marcel Peusens
m.peusens@boladviseurs.nl
088 - 1211 455

 
Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »