Nieuws & Blogs

Kanttekening bij belastingverhoging voor dga met schuld aan eigen BV

|

Elk jaar op Prinsjesdag ben ik erg alert op veranderingen die impact hebben voor onze klanten: de MKB-ondernemers. In de miljoennota stond één korte zin over een belastingverhoging voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) met een schuld van meer dan € 500.000 aan zijn eigen BV. Deze enkele zin zorgde voor flinke commotie. Logisch, want zo’n maatregel zou voor veel ondernemers flinke financiële consequenties hebben.

Een nadere toelichting door minister Hoekstra van Financiën wees het volgende uit. Houders van een aanmerkelijk belang stellen belastingheffing in box 2 nu regelmatig langdurig uit door te lenen van hun eigen bv. Het toezicht op deze constructie kost de Belastingdienst veel tijd; de schulden aan de bv leiden daardoor – volgens minister Hoekstra van Financiën – in de praktijk ‘tot veel tijdrovende discussies’. Dit leidt tot de wens van het kabinet om de schuld van de dga aan zijn bv niet op te laten lopen tot boven €500.000. Als dat wel gebeurt, dan is sprake van inkomen uit aanmerkelijk belang dat belast wordt in Box 2.

De minister kondigt aan dat de beoogde maatregel per 1 januari 2022 in werking treedt. Het is nog onbekend of het alleen om rekening-courantschuld gaat, of dat ook leningen tussen de bv en de dga onder de maatregel zullen vallen. Het schuldbedrag is een drempel. Dat wil zeggen: alleen het deel boven €500.000 wordt dan belast in box 2 (als inkomen uit aanmerkelijk belang). Daarnaast wil het kabinet een overgangsmaatregel voor ‘bestaande eigenwoningschulden’ aan de eigen bv.

De details van de maatregel nog moeten worden bepaald aangezien pas in de loop van 2019 een wetsvoorstel wordt ingediend. Bovendien zou de maatregel dus niet eerder moeten ingaan dan op 1 januari 2022 opdat dga’s voldoende tijd krijgen om zich op de gevolgen voor te bereiden. Ik ga dit onderwerp dan ook nauwlettend volgen tijdens de parlementaire behandeling van de wetsvoorstellen in de komende maanden. Zodra er meer duidelijkheid is, zorg ik dat onze fiscalisten klaar staan om klanten waar mogelijk te helpen bij het beperken van de negatieve gevolgen van deze toekomstige maatregelen.

Meer over de geplande maatregel leest u in deze brief van Hoekstra aan de Tweede Kamer.

PS. Naast deze eerste reactie op de miljoenennota, heb ik ook een blog gepubliceerd waarin in de belangrijkste plannen voor ondernemers in het MKB op een rijtje heb gezet.