Nieuws & Blogs

Geschillen tussen aandeelhouders: ‘jij eruit of ik eruit’

|
Discussie over het resultaat

Stel, het gaat slecht met de onderneming sinds de coronasteun terugbetaald moet gaan worden aan de overheid. Er zijn twee aandeelhouders Pieter en Klaas. Klaas is somber en is bij de pakken neer gaan zitten. Hij reageert überhaupt niet meer op voorstellen. De onderneming heeft snel nieuw kapitaal nodig om te ondernemen. Pieter ziet toekomst in de onderneming en is bereid de schouders er onder te zetten. Pieter wil investeren. De bank is bereid mee te denken met een herfinanciering, maar dan moet wel de situatie met Klaas worden opgelost. Klaas geeft niet thuis, hij reageert niet op uitnodigingen, hij weigert kapitaal in te brengen, zelfs niet meer op het verzoek om de jaarrekening vast te stellen. Er is kortom sprake van een impasse. De besluitvorming is verlamd en het voortbestaan is in gevaar. Er moet wat gebeuren!

Juridische Opties

Dit soort kwesties kunnen worden voorgelegd in een enquêteprocedure aan de Ondernemingskamer, maar dat is kostbaar. Er kan ook een bodemprocedure worden gestart, maar dat duurt weer lang. Een efficiënte oplossing kan dan zijn een kort geding tot uitstoting van Klaas als aandeelhouder. Indien de belangen van de onderneming zo worden geschaad dat het voortduren van het aandeelhouderschap niet kan worden geduld, kan de aandeelhouder worden gedwongen zijn aandelen over te dragen. Dit is een uitstotingsvordering ‘jij eruit’. Algemeen aanvaard is dat dit in kort geding kan worden gevorderd.

Een Uitweg voor Beide Partijen

Pieter kan dus vorderen van Klaas dat zijn aandelen worden overgedragen. Maar wellicht dat de enkele dreiging van zo’n kort geding Klaas al tot inkeer brengt. Pieter kan zo snel worden geholpen.

Andersom zijn er ook mogelijkheden voor aandeelhouders om uit te treden, waarbij de andere aandeelhouder wordt gedwongen aandelen over te nemen ‘ik eruit’, bijvoorbeeld bij een ongunstig dividendbeleid.

Advies en Hulp

Wilt u meer weten over aandeelhouders- of certificaathoudersovereenkomst dan wel het oplossen van aandeelhoudersgeschillen? Neem contact op met Bol Adviseurs.