Nieuws & Blogs

Jaarrekening - uitbesteden

|

Een jaarrekening is een (financieel) eindverslag van je bedrijf, dat beschrijft wat je zakelijk gedaan hebt in dat boekjaar. Belangrijk is dat de jaarrekening goed aansluit bij je zakelijke administratie waarin je bewijs van inkomsten en uitgaven bewaart.

Een jaarrekening bestaat uit drie delen

  • De balans: een momentopname van de financiële situatie van het bedrijf.
  • De winst- en verliesrekening: geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van de onderneming gedurende het afgelopen jaar.
  • Een toelichting op bovengenoemde delen: hoe uitgebreid deze toelichting moet zijn hangt van de bedrijfsomvang af. Hier hoort ook een accountantsverklaring bij.

Wie stelt de jaarrekening op?

Ondernemers mogen onder voorwaarden hun eigen jaarrekening opstellen. De jaarrekening van startende ondernemingen kan een ingewikkeld verhaal zijn en  groter bedrijven zijn verplicht om de jaarrekening te laten goedkeuren door een accountant. In de praktijk is het daardoor nog steeds het gebruikelijk dat een accountant de jaarrekening maakt.

Voor wie maak je een jaarrekening eigenlijk?

De jaarrekening voor jezelf
Ten eerste geeft de jaarrekening je meer inzicht in je bedrijf. De belangrijkste vraag als ik een jaarrekening bespreek bij een ondernemer, is overigens niet ‘Wat ging er goed?’, maar is de vraag ‘Wat is je belangrijkste doelstelling voor komend jaar’. De jaarrekening biedt onderliggende informatie over haalbaarheid en kansen. Je hebt historische kennis nodig, om goede beslissingen te kunnen nemen voor de toekomst. Maar de geschiedenis, de jaarrekening is geen doel op zich.

De jaarrekening voor de fiscus
De fiscus wil een overzichtelijke en heldere administratie. Als ondernemer moet je inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting betalen, daar heb je kloppende fiscale aangiftes voor nodig. Daarom is in de wet voor de meeste bedrijven een deponeringsplicht vastgelegd.

De jaarrekening voor de bank
Banken willen steeds meer garanties voor leningen die zij geven. Je krijgt geen lening zonder je cijfers te laat zien. Banken vragen regelmatig jaarrekeningen op van de laatste vier jaar. Daarbij willen ze dat die jaarrekening opgesteld is door een gerenommeerd accountantskantoor. Heb je dat niet geregeld, kan het zomaar gebeuren dat een lening niet verstrekt wordt. Zelf ga ik regelmatig met klanten mee naar hun bank. Als ik de cijfers aan de bank toe kan lichten, kan ik soms net in positieve zin het verschil maken bij een financieringsaanvraag. Dit omdat ik in de ogen van de bank een derde, objectieve en betrouwbare partij ben.