Nieuws & Blogs

Belastingcontrole! Wat nu?

|

Eens in de paar jaar kan de Belastingdienst bij je op de stoep staan. Dat is voor veel ondernemers een spannende gebeurtenis. De uitkomst van de controle kan flinke (financiële) gevolgen hebben. Bij een controle moeten je fiscale aangiften, je tussentijdse cijfers en je jaarrekening in orde zijn. Het is belangrijk om je goed voor te bereiden voor de belastinginspecteur komt. Neem hiervoor contact op met de fiscalisten van Bol Adviseurs. Wij kijken met je mee, ondersteunen je in het proces en we zijn graag bij het eerste en afrondende gesprek met de controleur aanwezig.

Weten waar je aan toe bent bij een belastingcontrole schept rust. Kijk maar eens bij de Do’s & Don’ts.

Do’s bij belastingcontrole

1. Doen!   Plan een voorbereidingsgesprek met je adviseur of fiscalist
Een gesprek met een van onze adviseurs kan problemen tijdens de controle voorkomen. In dit gesprek kun je inventariseren waar de pijnpunten binnen je bedrijf zitten. Anticipeer hierop; altijd beter dan wanneer je er tijdens de controle door verrast wordt.

2. Doen!   Nodig je accountant / fiscalist uit bij het openingsgesprek en eindgesprek
De adviseurs van Bol zijn gewend om gesprekken met de Belastingdienst te voeren. Wij weten ingangen en argumenten te vinden om de besluiten in jouw voordeel uit te laten vallen. Zo heb je iemand met de juiste deskundigheid aan je zijde.

3. Doen!   Informeer en instrueer je interne organisatie
Informeer je medewerkers wie richting de controleambtenaar optreedt als contactpersoon. De andere personeelsleden communiceren niet met de belastinginspecteur. Houd bij welke informatie is gedeeld met de controleambtenaar.

4. Doen!   Kies een contactpersoon en contactmomenten
Vertel tijdens het openingsgesprek tot wie de controleambtenaar zich met vragen moet richten. Maak ook afspraken over de wijze en tijdstippen waarop vragen kunnen worden gesteld. Maak afspraken op welke data de ambtenaar langs komt.

5. Doen!   Geef de controleambtenaar een aparte kamer
Om te voorkomen dat de controleambtenaar zich vrij en onafhankelijk door het gebouw beweegt, is het verstandig de controleambtenaar een aparte kamer toe te wijzen waar hij zijn werk ongestoord kan verrichten. Leg in deze kamer slechts de gevraagde informatie neer.

6. Doen!   Vraag vóór het afrondend gesprek om motivatie van de discussiepunten
De belastingcontrole wordt afgerond met een gesprek over de voorgestelde correcties in de aangifte. Vraag voorafgaande aan dit gesprek de controleambtenaar de belangrijkste discussiepunten gemotiveerd op papier te zetten. Als de fiscalist of accountant van Bol Adviseurs nog niet betrokken is in het proces, is het verstandig deze punten vooraf te bespreken.

Neem contact op met onze adviseurs »

Dont’s bij belastingcontrole

1. Niet doen!   Informatie achterhouden
De inspecteur geeft gelijktijdig met de aankondiging van een belastingcontrole aan welke gegevens bij de controle nodig zijn. Je moet ervoor zorgen dat deze gevraagde informatie bij aanvang van de controle aanwezig is. Het is heel onverstandig om informatie ‘achter te houden’. Het wekt irritatie op bij de controleambtenaar en uiteindelijk zul je de informatie toch moeten blootgeven.

2. Niet doen!   Te enthousiast stuiteren bij het rondleiden van de controleur
De belastingcontrole begint met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kan de controleambtenaar je om een rondleiding door het bedrijf vragen. Enthousiasme bij deze ‘rondleiding’ is goed. Het geeft een positief beeld van jou als ondernemer. Maar als je té enthousiast door je bedrijf stuitert, is de kans aanwezig dat je je uitspraken laat ontlokken die in jouw nadeel kunnen werken.

3. Niet doen!   Controleambtenaar zelf kopieën laten maken
Als de controleambtenaar kopieën van stukken wenst, laat je die door de contactpersoon maken. Deze kan dan gelijktijdig een tweede kopie maken, zo weet je welke stukken de controleambtenaar in zijn bezit heeft. Je kunt ook voor het kopiëren van de stukken een administratieve kracht vragen, naast de meer inhoudelijke contactpersoon.

4. Niet doen!   Meteen reageren op alle vragen
De controleambtenaar zal je allerlei vragen stellen. Je hoeft niet meteen overal op te reageren. Denk na voor je antwoordt en geef alleen antwoord op concrete en duidelijk vragen. Als een vraag niet concreet of duidelijk zijn, of als je twijfelt over de interpretatie, vraag dan om een toelichting. Zo voorkom je problemen.

5. Niet doen!   Akkoord gaan met een mondeling verzoek om uitbreiding
Bij de aankondiging van de belastingcontrole hoor je al waarop het onderzoek betrekking heeft. Tijdens het onderzoek wenst de controleambtenaar soms de controle uit te breiden. Als deze vraag wordt gesteld, hoef je niet meteen in te stemmen. Vraag altijd om een schriftelijk verzoek, waarin wordt vastgelegd wat de uitbreiding precies behelst.

Goed voorbereid zijn op de belastingcontrole

Wil je zeker weten dat je alle zaken rondom de belasting in orde hebt? Wij bieden verschillende diensten aan voor jouw fiscale zaken en administratie: van jaarrekening tot fiscaal advies.

Bekijk onze diensten »