Nieuws & Blogs

Annuleringen als gevolg van het coronavirus; mogelijk kun je btw terugvragen

|

Vanwege het coronavirus zijn veel evenementen afgelast of uitgesteld. Ook heeft men in bepaalde sectoren te maken met annuleringen van bijvoorbeeld overnachtingen en bijeenkomsten. Wanneer je als ondernemer hiermee te maken krijgt, heb je mogelijk recht op teruggaaf van reeds afgedragen btw. Of het mogelijk is, hangt af van de situatie.

Er zijn diverse situaties mogelijk:

  1. je betaalt het volledige bedrag terug aan je klanten;
  2. je betaalt het bedrag gedeeltelijk terug aan je klanten;
  3. je verstrekt een voucher/tegoedbon aan je klanten;
  4. je klanten krijgen geen geld terug;
  5. het evenement wordt uitgesteld tot een later tijdstip;
  6. je klanten betalen annuleringskosten.

1. Volledige terugbetaling aan klanten

Een volledige terugbetaling wegens annulering geeft gewoonlijk recht op teruggave van btw in het tijdvak waarin de terugbetaling wordt verricht. Van belang daarbij is dat de terugbetaling wordt verricht door degene die de verkoop van de tickets heeft verzorgd en in verband met deze verkoop de btw heeft afgedragen. Wanneer de klant een particulier is, kan de btw zonder meer worden teruggevraagd in het tijdvak waarin de terugbetaling plaatsvindt. In het geval dat de klant een ondernemer is voor de btw, dient een creditnota verstuurd te worden.


Let op! Wanneer een derde, bijvoorbeeld een verzekeraar, de teruggave bij annulering aan de klant (volledig) vergoedt, bestaat voor (dat deel van) die terugbetaling geen recht op teruggave van btw.


2. Gedeeltelijke terugbetaling aan klanten

Een gedeeltelijke terugbetaling wegens annulering van een evenement geeft tevens recht op een (gedeeltelijke) teruggave van btw in het tijdvak waarin de terugbetaling wordt verricht. Afhankelijk van de contractuele bepalingen kan ook over het niet-terugbetaalde deel de afgedragen btw worden teruggevraagd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet contractueel sprake zijn van een schadevergoeding.


Let op! Wanneer een derde, bijvoorbeeld een verzekeraar, de teruggave bij annulering aan de klant (volledig) vergoedt, bestaat voor (dat deel van) die terugbetaling geen recht op teruggave van btw.


3. Verstrekking van een voucher/tegoedbon

In sommige branches, zoals de luchtvaart, worden momenteel in de plaats van een terugbetaling van het betaalde bedrag veelal tegoedbonnen uitgegeven. Deze tegoedbon kan in een later stadium door de klant worden gebruikt om dezelfde of een andere levering of dienst af te nemen. In het geval dat bij de inwisseling van de tegoedbon niet hoeft te worden bijbetaald, kwalificeert deze tegoedbon voor de btw als een voucher. Vanuit btw-perspectief bestaan twee typen vouchers: vouchers voor enkelvoudig en vouchers voor meervoudig gebruik.

Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik staat bij uitgifte van de voucher vast waar en hoe groot het verschuldigde btw-bedrag zal zijn. Vooraf moet dan onder meer duidelijk zijn welk btw-tarief van toepassing is en in welk land de btw verschuldigd is. Is het verschuldigde btw-bedrag, of het land waarin de btw verschuldigd bij uitgifte van de voucher nog niet bekend dan is sprake van een voucher voor meervoudig gebruik.

Bij vouchers voor enkelvoudig gebruik is btw verschuldigd op het moment van uitgifte van de voucher. Bij vouchers voor meervoudig gebruik is btw pas verschuldigd bij inwisseling van de voucher.

Vervanging van terugbetaling door uitgifte van een tegoedbon leidt bij vouchers voor enkelvoudig gebruik daarom tot een recht op teruggave van het ‘terugbetaalde’ bedrag, maar zorgt ook direct voor een verplichting tot afdracht van btw over de uitgegeven tegoedbon. Bij vouchers voor meervoudig gebruik bestaat tevens een recht op teruggave van het ‘terugbetaalde’ bedrag. Echter, op het moment dat een dergelijke voucher wordt ingewisseld, is de btw ‘opnieuw’ verschuldigd.


Let op! Als altijd bijbetaald moet worden bij inwisseling van de tegoedbon dan is voor de btw sprake van een kortingsbon. De uitgifte van een kortingsbon is belast met btw.


4. Geen geld terug en geen tegoedbon

Wanneer je klanten geen geld terug krijgen en het evenement wordt ook niet uitgesteld, dan is het de vraag of je de reeds voldane btw kunt terugvragen. Dit hangt af op welke grond van jouw algemene voorwaarden je geen geld teruggeeft. Kan het niet teruggeven van de vergoeding worden gekwalificeerd als een schadevergoeding voor de btw, dan kun je de afgedragen btw terugvragen.


Let op! Deze situatie  hangt af van specifieke feiten en omstandigheden en moet mogelijk met de Belastingdienst worden afgestemd.


5. Uitstel van een evenement

Indien een evenement wordt uitgesteld in plaats van geannuleerd dan heeft dit geen btw-consequenties. De prestatie zal dan immers doorgang vinden, enkel op een later tijdstip. De afgedragen btw kan niet worden teruggevraagd.

6. Annuleringskosten

In het geval nog geen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, maar er worden annuleringskosten in rekening gebracht, dan dient aan de hand van de contractuele bepalingen te worden bekeken of sprake is van een btw-belaste annuleringsvergoeding of een onbelaste schadevergoeding.

Hulp nodig? Onze specialisten ondersteunen je graag!

Wil je meer informatie of heb je vragen? Dan kun je uiteraard altijd contact opnemen met btw-specialisten Tiago Schotten of Roel Timmermans van Bol Adviseurs. 

Tiago Schotten LR

 

Tiago Schotten
t.schotten@boladviseurs.nl
088 - 1211 428

Roel Timmermans LR

 

Roel Timmermans
r.timmermans@boladviseurs.nl
088 - 1211 447

 
Bekijk het Coronadossier »                 Contact met het Coronacrisis-team »