Het WAB-dossier

WAB: Wet Arbeidsmarkt in Balans

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. De WAB treedt op 1 januari 2020 in werking en moet er voor zorgen dat de risico’s en kosten tussen vast werk en flexwerk worden verkleind. Heb jij werknemers in dienst dan zal de WAB veranderingen met zich meebrengen die impact hebben op jouw personeelsbestand. Daarom is het verstandig kennis te nemen van de wijzigingen en te anticiperen op eventuele negatieve gevolgen van deze nieuwe regelgeving.

Aanleiding wetgeving WAB

Volgens de regering bieden vaste contracten werknemers onder de huidige regels veel bescherming, terwijl flexkrachten weinig bescherming hebben. Dit verschil in bescherming maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Gevolg hiervan is dat werknemers onnodig vaak in flexbanen belanden waarbij ze nauwelijks zicht op zekerheid hebben. Hier wil het kabinet door invoering van de WAB een einde aan maken. Het kabinet beoogt flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen te geven. Daarnaast wil het kabinet werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen.

De WAB, de wijzigingen per 1 januari 2020

  • De ketenregeling van opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wordt weer uitgebreid naar 3 jaar in plaats van de huidige 2 jaar;
  • De regelgeving omtrent oproepkrachten wordt aangepast. Er komen termijnen voor het oproepen en afzeggen van een oproep. Verder moet er na verloop van 1 jaar aan de oproepkracht een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren in het eerste jaar;
  • De transitievergoeding geldt voortaan vanaf dag 1. De verhoogde opbouw van de transitievergoeding daarentegen wordt afgeschaft;
  • Er komt een extra ontslaggrond in de wet, de cumulatiegrond. Hierdoor kunnen werkgevers twee of meerdere niet voldragen ontslaggronden combineren tot een voldragen ontslaggrond;
  • De regelgeving omtrent de sectorpremie voor de WW gaat wijzigen. Voortaan geldt alleen voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd met een vaste urenomvang de lage WW-premie, voor alle andere contracten (zoals flex contracten, 0-uren contracten en tijdelijke contracten) geldt de hoge WW-premie;
  • Payroll werknemers vallen niet langer onder het wettelijke uitzendregime. Werknemers die via payrolling werkzaam zijn, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als normale werknemers. Hierdoor wordt Payrolling duurder en onaantrekkelijker.

Extra info over de WAB

De informatie die je in dit WAB-dossier vindt is niet uitputtend. Via onderstaande linkjes vind je meer achtergrondinformatie.

 

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB), waardoor werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe...
Lees verder

Hulp nodig?

Bas en Joyce staan voor je klaar!

Wij kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt over wijzigingen en veranderingen rondom de WAB. Arbeidsjuristen Bas Jeckmans en Joyce de Graaff staan je graag te woord en kunnen je helpen de nieuwe regelgeving te gebruiken volgens de vereisten van de WAB. Je kunt contact opnemen via telefoonnummer (088) 1211 300, via b.jeckmans@boladviseurs.nl / j.graaff@boladviseurs.nl of door het formulier in te vullen.