Nieuws & Blogs

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

|

Ben je als ondernemer van plan te investeren in milieuvriendelijke bouwapparatuur? Dan is de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) een uitstekende kans om financiële ondersteuning te ontvangen. Met deze regeling kun je subsidie SSEB aanvragen om schonere bouwmachines te kopen of om je bouwmaterieel te verbeteren. Door meer emissieloze (uitstootvrije) bouwmachines zal de bouwsector minder stikstof uitstoten.

Wat is de SSEB?

De SSEB biedt bedrijven de mogelijkheid om financiële ondersteuning te krijgen bij de aanschaf of lease van milieuvriendelijk bouwmaterieel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan elektrische of waterstofvoertuigen, machines en werktuigen. Door gebruik te maken van deze subsidie kunnen bedrijven hun bouwprojecten verduurzamen en bijdragen aan een schonere en milieuvriendelijkere bouwsector. Het gebruik van schoon en emissieloos materieel stelt bedrijven in staat te voldoen aan strengere milieueisen en duurzaamheidscriteria.

Wat komt in aanmerking?

Er is een specifieke lijst met bouwmachines die in aanmerking komen voor de SSEB-subsidie.
Bekijk deze via: Machinelijst SSEB (rvo.nl)

Binnen de SSEB-regeling zijn er verschillende categorieën en subsidiebedragen beschikbaar, afhankelijk van het type bouwmaterieel en de keuze voor retrofit, aanschaf of innovatie. Subsidie wordt verstrekt over de meerkosten van het emissieloze materieel ten opzichte van materieel met uitstoot. Het is essentieel om te voldoen aan de gestelde voorwaarden en de juiste documentatie te verstrekken om in aanmerking te komen voor de subsidie.

SSEB-aanschaf en MIA

Bij aanvraag van subsidie voor de aanschaf van een nieuwe bouwmachine komt deze investering bijna altijd in aanmerking voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA). Vanaf 2023 wordt het vaste percentage milieu-investeringsaftrek afgetrokken van de investeringskosten van het SSEB-subsidiebedrag. Zelfs als de MIA niet wordt aangevraagd of hiervoor niet in aanmerking komt.

Aanvraag SSEB 

Het aanvragen van SSEB loopt via rvo.nl. De inschrijfperiode loopt van 5 maart en 31 oktober 2024. De SSEB-regeling is erg populair en wordt vaak snel overschreven, wat resulteert in een loting. Daarom is het cruciaal om je aanvraag goed voor te bereiden en deze alsnog zo snel mogelijk in te dienen.

Let op!

De SSEB-aanschaf moet worden aangevraagd nádat er een overeenkomst met ontbindende voorwaarde is afgesloten voor de aanschaf of financial lease van een emissieloze bouwmachine. Op het moment van je subsidieaanvraag is deze overeenkomst niet definitief. Er moet instaan dat deze op een latere datum definitief wordt of zodra er subsidie verleend is. De overeenkomst mag definitief worden nadat de subsidie is aangevraagd (dus vóórdat deze is toegekend).


Bij Bol Adviseurs begrijpen we goed dat het lastig kan zijn om de aanvraag in te vullen. Ons gespecialiseerde team staat klaar om jou als ondernemer te begeleiden en te ondersteunen gedurende dit proces. Neem gerust contact met ons op om samen te kijken hoe wij kunnen helpen bij het benutten van de mogelijkheden die deze subsidieregeling biedt voor duurzame bouwprojecten.