Nieuws & Blogs

Ook opgaaf uitbetalingen aan derden 2022 en zo snel mogelijk opgaaf 2023 voor btw-verlegd situaties

|

Op 16 januari 2024 hebben wij op onze website een artikel geplaatst over het verplicht opgeven van gedane betalingen aan iemand die niet bij jou in dienstbetrekking is of als ondernemer bij jou werkt. De Belastingdienst heeft recent duidelijk gemaakt dat ook voor btw-verlegd situaties ook een opgaaf gedaan moet worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan situaties waarin gebruik wordt gemaakt van een zzp’er in de bouw.

Opgaaf uitbetalingen aan derden bij btw-verlegd situaties

In 2023 bestond nog onduidelijkheid over het moeten doen van de opgaaf in btw-verlegd situaties. Uit overleggen tussen koepelorganisaties en de Belastingdienst is destijds niet duidelijk geworden of voor deze situaties ook een opgaaf moest worden gedaan. Recent is duidelijk geworden dat de Belastingdienst van mening is dat in een dergelijke situatie een opgaaf gedaan moet worden.

Geen verlening van uitstel opgaven 2023 bij btw-verlegd situaties

De opgaaf voor betalingen in het jaar 2023 had vóór 31 januari 2024 gedaan moeten zijn. Gebleken is dat niet bij iedereen op tijd bekend was dat ook voor btw-verlegd situaties de opgaaf moest worden gedaan. In dit kader is het noodzakelijk om de betreffende bedragen zo spoedig mogelijk nog door te geven. De koepelorganisaties hebben de Belastingdienst gevraagd om soepel om te gaan met het verlenen van uitstel voor de opgaven 2023 voor deze situaties. De Belastingdienst heeft echter aangegeven geen massaal uitstel te verlenen hiervoor. De aanleveraars moeten hierdoor voor uitstel in overleg treden met de Belastingdienst.

Opgaven 2022 dienen ook nog gedaan te worden!

Aangezien in 2023 voor velen nog niet duidelijk was dat ook in btw-verlegd situaties een opgaaf gedaan moest worden is in veel gevallen ook geen opgaaf voor het jaar 2022 gedaan. De Belastingdienst had in die periode ook nog geen expliciete mening naar buiten gebracht hierover. Om die reden is door de koepelorganisaties ook gevraagd hoe omgegaan moet worden als er geen opgaaf 2022 is gedaan. Hiervoor heeft de Belastingdienst aangegeven dat de opgaven 2022 alsnog gedaan moet worden voor btw-verlegd situaties.

 

De aanleveraars moeten hiervoor in overleg treden met de Belastingdienst voor het maken van afspraken en de wijze waarop alsnog de opgaaf 2022 gedaan kan worden. De Belastingdienst doet geen toezegging dat geen sancties volgen bij het niet alsnog doen van de opgaven 2022. Het is daarom belangrijk om met de Belastingdienst hierover in contact te treden. Op die manier hebben de aanleveraars de Belastingdienst in ieder geval in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd.