Opvolger Wet DBA pas in 2021; webmodule eind 2019

Op 30 november 2018 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

De uitwerking van de opvolger van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) verloopt nog altijd moeizaam. Met name de omzetting van de overeenkomst van opdracht van zelfstandigen die werken tegen een laag tarief naar een arbeidsovereenkomst levert spanning op, omdat dit waarschijnlijk in strijd is met het EU-recht. De opvolger van de Wet DBA zal daarom niet eerder dan januari 2021 in werking treden. In de tweede voortgangsbrief van 26 november 2018 bespreekt het kabinet welke acties zijn ondernomen en afgerond, de huidige stand van zaken en de vervolgstappen die het kabinet wil nemen.

Webmodule en opdrachtgeversverklaring

Via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring krijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Daarmee wordt beoogd dat ze helderheid krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie, mits de vragen naar waarheid zijn ingevuld en conform de verklaring wordt gewerkt. Een afgegeven opdrachtgeversverklaring is beperkt geldig: tot (een aantal maanden na) het volgende herijkingsmoment van de webmodule. Zo’n herijkingsmoment wordt vooraf vastgesteld en gecommuniceerd. Vooralsnog wordt gedacht aan een jaarlijkse herijking van de webmodule. Minister Koolmees verwacht dat de webmodule eind 2019 gereed zijn.

Verduidelijking gezag

Wanneer sprake is van een gezagsverhouding zal per 1 januari 2019 worden verduidelijkt. Er zal een uitgebreide toelichting als bijlage worden toegevoegd aan het Handboek loonheffingen. Dit handboek heeft de status heeft van een beleidsbesluit. De belastingdienst is gebonden aan de standpunten in deze bijlage. Werkgevers en werknemers kunnen daar een beroep doen, maar kunnen ook een afwijkend standpunt innemen als zij menen dat de standpunten in de bijlage niet juist zijn.

ALT en opt-out

Het voornemen van het kabinet is om bij opdrachtverstrekking aan zelfstandigen tegen een laag tarief in combinatie met een lange duur (meer dan 3 maanden) of reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, voortaan een arbeidsovereenkomst te veronderstellen (arbeidsovereenkomst bij laag tarief, ALT). Daarentegen zal bij de tegenhanger (hoog tarief, korte duur (1 jaar) of werkzaamheden die niet behoren tot de reguliere bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever) de mogelijkheid worden geboden van een opt-out voor de loonheffingen.

De voorstellen ten aanzien van zelfstandigen met een laag tarief maken waarschijnlijk inbreuk op de vrijheid van vestiging (art. 49 VwEU) en de vrijheid van dienstverrichting (art. 56 VwEU) van zelfstandigen op basis van het EU-recht. Om deze reden zal het kabinet, naast de uitwerking van de ALT, ook alternatieve routes verkennen.

Beoogd wordt begin 2019 wetgeving ten aanzien van ALT en opt-out ter consultatie voor te leggen. In dat geval zal deze pas per 1 januari 2021 in werking kunnen treden.

Handhaving wet DBA

De handhaving van de Wet DBA door de Belastingdienst is opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020, met uitzondering van kwaadwillenden. Pas nadat de maatregelen verder zijn uitgewerkt en duidelijk is in hoeverre de webmodule het gewenste effect heeft, zal de handhaving aangescherpt worden.

Bron: Brief Ministerie van SZW van 26-11-2018

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.