EU-verordeningen sociale zekerheid ook van toepassing op niet-EU-onderdanen die in de EU verblijven

Op 1 februari 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Het Europese Hof van Justitie bevestigt dat de EU-verordeningen inzake sociale zekerheid ook van toepassing zijn op niet-EU-onderdanen die in de EU verblijven.

EU-verordeningen sociale zekerheid

De EU-verordeningen inzake sociale zekerheid zorgen ervoor dat EU-onderdanen die in meerdere landen binnen de EU werken slechts in 1 land sociaal verzekerd en premieplichtig zijn. Deze verordeningen zijn ook van toepassing op onderdanen van niet-EU-landen die alleen door hun nationaliteit nog niet onder die verordeningen vallen, mits zij legaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en zich in een situatie bevinden die niet in alle opzichten geheel in de interne sfeer van een enkele lidstaat ligt.

Uitspraak

In de onderhavige zaak betrof het een Nederlandse werkgever die o.a. een werknemer met Russische nationaliteit tewerkstelde in twee of meer EU-lidstaten die woonachtig bleef in Rusland. De SVB was van mening dat de Europese Verordening niet van toepassing is als de niet-EU-onderdanen buiten de EU wonen. Daarom werd geen A1-verklaring afgegeven. Het Europese Hof van Justitie heeft echter op 24 januari 2019 beslist dat legaal verblijf in een lidstaat voldoende is om een beroep te doen op de EU-verordeningen inzake sociale zekerheid.

 

Bron: Arrest Hof van Justitie EG 24 januari 2019, zaak C-477/17

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heb je een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.