Duitse belastingaangifte over 2018: nieuwe regels (en boetes!)

Op 26 februari 2019 gepubliceerd door Bol Adviseurs (Algemene Publicatie)

Voor belastingaangiftes vanaf het jaar 2018 zijn er enkele belangrijke wijzigingen in de aangifteprocedures in Duitsland. Naast verlengde termijnen gelden nu strengere regels voor boetes voor te laat ingediende aangiften en zijn de rapportageverplichtingen voor belastingplichtigen gewijzigd.

Deadlines voor belastingaangiften 2018

Belastingplichtigen die zelf hun aangifte indienen, hebben nu twee maanden meer tijd om hun aangifte in te dienen. De aangifte inkomstenbelasting voor het jaar 2018 kan dus worden ingediend tot 31 juli 2019. Voor belastingplichtigen die hun aangifte door een Duitse belastingadviseur laten verzorgen, is de deadline voor de belastingaangifte 2018 verlengd tot 29 februari 2020.

Deze tijdslimieten zijn alleen van toepassing op belastingplichtigen die verplicht zijn om een belastingaangifte in te dienen. Als geen aangifteplicht bestaat, kan de belastingplichtige op eigen initiatief een aangifte indienen binnen een termijn van vier jaar. Voor het jaar 2018 eindigt deze deadline op 31 december 2022.

Belastingbetalers zijn onder andere verplicht om een ​​belastingaangifte in te dienen als:

  • zij andere inkomsten dan inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid (loon) genieten;
  • zij loon van meerdere werkgevers ontvangen;
  • zij inkomsten ontvangen waarop geen Lohnsteuer is ingehouden of inkomen vervangende uitkeringen ontvangt, zoals werkloosheid-, arbeidstijdverkorting-, ziekte-, moederschap-, faillissements- of ouderschapsuitkeringen;
  • beide echtgenoten loon ontvingen en de belastingcode combinatie III / V werd gekozen.

De Duitse belastingdienst heeft de bevoegdheid om in bepaalde gevallen een kortere termijn te stellen voor het indienen van de aangifte. Een belastingplichtige moet dan deze kortere termijn in acht nemen.

Vertragingstoeslag

Voor de belastingaangifte vanaf het jaar 2018 wordt automatisch een vertragingstoeslag opgelegd als een aangifte niet op tijd wordt gedaan en deze bedraagt 0,25% van de op aanslag te betalen belasting (met een minimum van € 25) voor elke begonnen maand van de vertraging. Het Finanzamt heeft niet meer de mogelijkheid om deze boete te matigen.

Bewijsstukken bewaren in plaats van meesturen

In principe hoeven bij het indienen van de belastingaangifte geen bewijsstukken meer meegestuurd te worden. Het Finanzamt vraagt ​​de documenten op als dit nodig is voor het beoordelen van de belastingaangifte. Belastingplichtigen hebben daarom de verplichting om relevante documenten te bewaren.

Het is belangrijk dat de documenten ten minste worden bewaard totdat de belastingaanslag is opgelegd en de bezwaartermijn is verstreken. Certificaten voor donaties en lidmaatschapsbijdragen aan erkende algemeen nut beogende instellingen, moeten maximaal één jaar na kennisgeving van de belastingaanslag worden bewaard, tenzij ze door het Finanzamt zijn opgevraagd.

Voor vragen kun je contact opnemen met één van onze fiscalisten via fiscalisten@boladviseurs.nl of via 0485 56 12 00

Bron: Pressemitteilung v. 11.02.2019 – Landesamt für Steuern, Rheinland-Pfalz

 

Stel je vraag aan Bol Adviseurs

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.