Let op! Bol Adviseurs heeft een nieuw algemeen telefoonnummer 088 1211 300. Lees meer ››

AOW’er heeft geen recht op transitievergoeding

Op 7 juni 2018 gepubliceerd door Bas Jeckmans (Senior Juridisch Adviseur)

De Hoge Raad bepaalde op 20 april dat het uitsluiten van AOW-gerechtigden van de transitievergoeding geen verboden leeftijdsdiscriminatie oplevert.

Normaliter dient een werkgever bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst aan werknemers die langer dan 2 jaar in dienst zijn de wettelijk vastgestelde transitievergoeding (=ontslagvergoeding) te betalen. In de wet is echter bepaald dat bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de werknemer deze wettelijke ontslagvergoeding niet is verschuldigd. Een werknemer die hier mee werd geconfronteerd betoogde dat hier sprake zou zijn van verboden leeftijdsdiscriminatie en dat hij derhalve toch recht zou hebben op een transitievergoeding. Deze werknemer stapte naar de rechter. Dit zou dus kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor de werkgevers. De Hoge Raad heeft nu echter bepaald dat de wettelijke uitsluiting van AOW-ers van de transitievergoeding gerechtvaardigd is. De transitievergoeding is niet bedoeld voor AOW-gerechtigden.

Een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is derhalve kosteloos. Wel geldt dat werkgevers in sommige gevallen actie dienen te ondernemen voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dit is het geval wanneer in de arbeidsovereenkomsten geen AOW-beding is opgenomen waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Aan te bevelen is om in de arbeidsovereenkomsten een AOW-beding op te nemen.

Stel je vraag aan Bas Jeckmans

Heeft u een vraag naar aanleiding van dit nieuwsbericht? Stuur ons dan een bericht.