Nieuws & Blogs

Wijziging voorkoming van dubbele belasting voor buitenlandse bestuurdersbeloningen vanaf 2023

|

Vanaf 1 januari 2023 past Nederland de vrijstellingsmethode voor het voorkomen van dubbele belasting niet langer toe voor buitenlandse beloningen van bestuurders en commissarissen. Voortaan wordt de verrekeningsmethode toegepast.

Huidig beleid

In de meeste door Nederland afgesloten belastingverdragen is een verrekeningsmethode opgenomen voor de inkomsten die directeuren of commissarissen ontvangen vanuit een buitenlandse vennootschap. In plaats van de verrekeningsmethode mag voor deze bestuurdersbeloningen ook de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud worden toegepast. Dit is goedgekeurd in een besluit uit 2008. Aan die goedkeuring zijn twee voorwaarden verbonden:

  1. er is geen sprake van het ontgaan van belasting en
  2. er is geen sprake van een begunstigend fiscaal regime voor bestuurdersbeloningen in vergelijking met arbeidsinkomen (werknemersbeloningen).
Toepassing van de vrijstellingsmethode is dus alleen toegestaan als de directeur of commissaris kan aantonen dat het andere verdragsland belasting heft over zijn beloning en dat deze inkomsten in dat land voor de belastingheffing niet gunstiger worden behandeld dan normale arbeidsbeloningen.

Nieuw beleid vanaf 2023

In de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 werd door de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat de goedkeuring om de vrijstellingsmethode toe te passen op beloningen van bestuurders en commissarissen zou worden ingetrokken. Ondanks kritiek op dit voornemen is het besluit uit 2008 onlangs aangepast en de goedkeuring ingetrokken: met ingang van 1 januari 2023 mag de vrijstellingsmethode niet meer worden toegepast.

Dit betekent dat in situaties waar de buitenlandse belasting lager is dan de belasting die in Nederland over de bestuurdersbeloning is verschuldigd, het verschil via een aanslag inkomstenbelasting wordt bijgeheven. In Nederland wonende bestuurders en commissarissen kunnen daardoor geen fiscaal voordeel meer genieten van lagere belastingheffing in het vestigingsland van hun werkgever.

De nieuwe regels alleen betrekking hebben op statutaire bestuurders. Een titulaire directeur die geen vennootschapsrechtelijke bevoegdheden heeft, wordt onder belastingverdragen als werknemer gezien en wordt daarom niet geraakt door deze beleidswijziging.