Nieuws & Blogs

Update: uitvoering van rechtsherstel Box 3

|

De Belastingdienst is begonnen met de afwikkeling van de bezwaren tegen de heffing in Box 3 in aanslagen inkomstenbelasting over 2017 tot en met 2020 die onder het massaal bezwaar vallen. Over de uitkomst van die procedure informeerden wij jou eerder in dit bericht. In de gevallen waarin dit bezwaar tot een vermindering van de reeds opgelegde aanslag leidt, zullen wij een kopie van de aanslag ontvangen van de Belastingdienst. Wij zullen beoordelen of de aanslag in lijn is met het geboden rechtsherstel volgens de zogeheten ‘spaarvariant’.

De Belastingdienst verstuurt in de komende periode ook de volgende brieven rechtstreeks naar belastingplichtigen:

  • Brieven over de jaren 2017, 2018, 2019 of 2020 waarin wordt aangegeven dat het ingediende bezwaarschrift in jouw geval niet tot een vermindering van de aanslag zal leiden. Het geboden rechtsherstel leidt in jouw geval namelijk niet tot inkomen in Box 3 dat lager is dan hetgeen in de reeds ingediende aangifte is berekend op basis van de toen geldende wettelijke systematiek.

Wij verzoeken je om ons deze brief per ommegaande toe te sturen. We zullen dan samen met jou beoordelen of deze beslissing terecht is en of eventuele vervolgstappen nog wenselijk en zinvol zijn.

  • Brieven over de jaren 2017, 2018, 2019 of 2020 waarin wordt aangegeven dat het ingediende bezwaarschrift in jouw geval wel tot een vermindering van de aanslag zal leiden. Het geboden rechtsherstel leidt in jouw geval tot een inkomen in Box 3 dat lager is dan hetgeen in de reeds ingediende aangifte is berekend op basis van de toen geldende wettelijke systematiek.

Het is niet nodig om ons een kopie van deze brief toe te sturen, aangezien wij dus een kopie van de herziene aanslag zullen ontvangen en je over de uitkomst en eventuele vervolgstappen zullen informeren.

  • Brieven waarin wordt aangegeven dat aan jou reeds een aanslag inkomstenbelasting over 2020 is opgelegd, waarbij ten onrechte nog geen rekening is gehouden met het geboden rechtsherstel. Dit berust op een fout bij de Belastingdienst.

Wij verzoeken je om ons deze brief per ommegaande toe te sturen, zodat wij kunnen beoordelen of en welke vervolgactie wenselijk is.

  • Brieven waarin wordt aangegeven dat jouw aangifte over 2021 (of 2020) in behandeling is genomen, doch dat de afwikkeling ervan langer op zich zal laten wachten. Het geboden rechtsherstel zal worden meegenomen bij het opleggen van de aanslag over het betreffende jaar.

Het is niet nodig om ons een kopie van deze brief toe te sturen.

Ten slotte: voor de niet-bezwaarmakers bekijkt het kabinet nog of en in welke mate zij gecompenseerd zullen gaan worden. Het gaat dan om degenen die niet of niet-tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen aanslagen die op 24 december 2021 reeds onherroepelijk waren vastgesteld over de jaren 2017 en later. Wij zullen je hierover nader berichten op het moment dat er meer duidelijkheid is.